Książki

Informujemy że...

...nakłady książkowe wyczerpały się i dysponujemy wyłącznie wersją elektroniczną poniższych publikacji:

1. Finansowe, bilansowe i ekonomiczne zasady funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej

2. Dokumentacja zasad ( polityki) rachunkowości , Opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych na kontach księgi głównej

Cena za 1 egzemplarz 100zł + VAT.

W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt: tel. 22 848-05-04, bądź drogą elektroniczną:

Publikacje wydane przez p. Krzysztofa Dziewiora:

Finansowe, bilansowe i ekonomiczne zasady funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej

Krzysztof Hubert Dziewior

Okładka: Finansowe, bilansowe o ekonomiczne zasady funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej

Opracowanie zostało napisane dla potrzeb służb finansowo-księgowych i ekonomicznych spółdzielni mieszkaniowych. Przyczyniła się do jego powstania nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz rewolucja podatkowa w sfrze podatków pośrednich i bezpośrednich w niszy mieszkaniowej. Czynniki te i zmieniajace się uwarunkowania w jakich przyszło funkcjonować spółdzielczości mieszkaniowej, zmuszają zarządy spółdzielni do zupełnie nowego podejścia do problemu ponoszonych przez spółdzielnię kosztów, zderzania tych kosztów z przychodami oraz określania wysokości osiągniętego przez spółdzielnię dochodu.

Wydawca: Centrum Informacji i Doradztwa Finansowego | Zamówienia

VAT i spółdzielnie - interpretacje urzędów skarbowych

Krzysztof Hubert Dziewior

Okładka: VAT i spółdzielnie - interpretacje urzędów skarbowych

Urzędy skarbowe w całej Polsce - odpowiadając na pytania spółdzielni mieszkaniowych - dokonały setek interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług po 1 maja 2004 r. Tematy dotyczą całokształtu działalności spółdzielni mieszkaniowych. Zebraliśmy razem najistotniejsze z nich, te, nad którymi głowią się wszyscy księgowi i zarządy, i przygotowaliśmy je dla państwa jako wydanie książkowe. Wyboru dokonał Krzysztof Dziewior.

Wydawnictwo "Centrum" 2005, 01-960 Warszawa, ul. Przy Agorze 17 lok. 10, tel. (22) 864 34 78 | Zamówienia

Podatek VAT w spółdzielniach mieszkaniowych

Krzysztof Hubert Dziewior

Publikacja jest pierwszym opracowaniem ujmującym całościowo problematykę podatku VAT w spółdzielni mieszkaniowej. Treść tego poradnikowego opracowania nie ogranicza się do przestawienia prawno-merytorycznych treści obowiązujących przepisów, ale ujmuje również problematykę ewidencyjno-księgową i proceduralno-rozliczeniową tego podatku.

Wydawnictwo "Inwestprojekt" 2004, 01-471 Łódź ul. Łagiewnicka 118, tel. (42) 657 97 22 | Zamówienia

Plan kont spółdzielni mieszkaniowej
Suplement na rok 2007

Krzysztof Hubert Dziewior

Okładka: Plan kont spółdzielni mieszkaniowej

Publikacja obejmuje zmiany jakie w ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowych wprowadziła ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku VAT, definiuje zasady ewidencji księgowej wnoszonych zaliczek na poczet wkładów mieszkaaniowych, odnosi się do metodologi zamknięcia roku obrotowego w korespoondencji z wymogami ustawy o podatku CIT.

Wydawnictwo "Centrum" 2005, 01-960 Warszawa, ul. Przy Agorze 17 lok. 10, tel. (22) 864 34 78 | Zamówienia

Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową

Praca zbiorowa

Okładka: Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową

Poradnik dla kadry zarządzającej spółdzielni mieszkaniowych.

Prawne, finansowe i techniczne aspekty funkcjonowania SM, w tym m.in.:

 • Zmiany wprowadzone "Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych"
 • Prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej
 • Status najemców mieszkań zakładowych w spółdzielni
 • Eksmisja i prawo do lokalu socjalnego
 • Zakładowy plan kont
 • Opodatkowanie spółdzielni
 • Podstawy prawne oraz zakres kontroli i przeglądów budynków
 • Zawieranie umów na dostawę mediów
 • Rozliczanie ciepła, wody i gazu
 • SM a dostawcy mediów

Książka zawiera użyteczne dodatki praktyczne:

 • Na bieżąco ujednolicane teksty aktów prawnych
 • Orzeczenia TK, SN i Sądu Antymonopolowego
 • Wzory dokumentów (w tym statut, regulaminy, protokoły, dokumenty księgowe, umowy inwestycyjne)
 • Wskaźniki i stawki

Zespół autorski: Jerzy Krzekotowski, Krystyna Krzekotowska, Iwona Krzekotowska-Olszewska - problematyka prawna, Krzysztof Hubert Dziewior - problematyka finansowa, Bożena Domańska-Skorupa - obsługa techniczna zasobów mieszkaniowych, Elżbieta Modzelewska-Wąchal - SM a dostawcy mediów, Małgorzata Bonikowska - fundusze unijne dla SM

Wydawnictwo "Verlag Dashofer" 2005, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 2, tel. (0-22) 559-36-00 | Zamówienia

Skrypty dotyczące: polityki rachunkowości, nowelizacji ustawy o podatku VAT i CIT wg stanu na dzień 1 stycznia 2013

Koszt zestawu 180 zł brutto.

Istnieje także możliwość poszczególnych skryptów osobno:

 • Skrypt podatku od towarów i usług obowiązujący spółdzielnie mieszkaniowe od 1 stycznia 2013 roku, w cenie 100 zł
 • Dokumentacja zasad ( polityki) rachunkowości, w cenie 50 zł
 • Podatek dochodowy od osób prawych w 2013 roku w Spółdzielniach Mieszkaniowych Związany z zmianą ustawą o podatku od towarów i usług, w cenie 30 zł