Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 25 kwietnia 2017
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1157
Dodano: 25 kwietnia 2017

Gdzie powinnam ująć w bilansie 2016 wkłady budowlane. Osiedle było budowane w latach 90. W zobowiązaniach czy funduszach?

Pytanie 1152
Dodano: 25 kwietnia 2017

Czy spółdzielnia w świetle uchwały NSA 2/15 z 19.10.2015 musi mieć zgodę właścicieli nie będących członkami spółdzielni na docieplenie budynku. W naszej ocenie nie jest to związane z eksploatacją i utrzymaniem - jak można coś utrzymywać i eksploatować czego jeszcze nie ma?

Pytanie 1150
Dodano: 25 kwietnia 2017

Rada Nadzorcza mojej Spółdzielni uchwała zatwierdziła kalkulację stawki opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 4,05 zł/m2 obowiązującą od 1.01.2015r. Nie było zmiany uchwały RN. W zawiadomieniu Zarządu z dnia 20.03. 2015r przesłanym członkom podano, iż stawka w/w będzie obowiązywać od 01.07.2015r jednak nie w wysokości 4.05 zł/m2 a 4,30 zł/m2. A więc od członków pobierano w okresie od stycznia do czerwca 2015r zawyżoną opłatę o 0,45 zł/m2 w stosunku do obowiązującej do 31.12.2014r a od 1 lipca do 31.12.2015r o 0,25 zł/m2 w stosunku do stawki podanej w zawiadomieniu spółdzielni. Spowodowało to pobranie przez spółdzielnię moim zdaniem nienależnej kwoty w wysokości 174.965,28 zł. Na moje pismo zarząd w dniu 23.03.2016r odpowiada mi. że te nienależne pobrane środki były potrzebne na zabezpieczenie wkładu do pozyskania środków zewnętrznych na modernizację kotłowni. Uczyniono to w oparciu o wniosek zarządu do Rady Nadzorczej. Tych dokumentów zarząd nie przedstawił. Moim zdaniem zarząd mojej spółdzielni narusza prawo.