Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Pytanie 742
Dodano: 07 lutego 2018

Jesteśmy WM składającą się z dwóch budynków w których są lokale mieszkalne i hale garażowe, które są odrębnymi lokalami z udziałem w nieruchomości wspólnej( wszyscy właściciele miejsc postojowych mają prawo własności lokali mieszkalnych w tych budynkach), nie mamy ani jednego lokalu usługowego. Administrująca nami (duża spółdzielnia"WOLA") chce nam naliczyć CIT od nadwyżki przychodów nad kosztami od miejsc postojowych, twierdząc, że są to lokale użytkowe. My jako zarząd nie zgadzamy się z nimi. Proszę o odpowiedź Kto ma rację? i uzasadnienie prawne.
Stojąc na swoim stanowisku opieramy się na :
1. interpretacji ogólnej nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82 z 5 marca 2008 r. Minister Finansów
oraz interpretacjach indywidualnych:
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7.01.2011 r. (sygn. IPPB3/423-738/10-4/MC),
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12.12.2014 r. (sygn. ILPB3/423-456/14-6/PR),
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27.08.2014 r.,(sygn.. IBPBI/2/423-643/14/MS).
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3.02.2014 r. (sygn. IPTPB3/423-425/13-4/IR),
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18.08.2015 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-105/15/PC).”
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 .02.2017 r. (sygn. IBPB-1-3/4510/24/2017.1.PC)
które potwierdzają stanowisko Zarządu Wspólnoty, a w szczególności interpretacja
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27.08.2014 r.,(sygn.. IBPBI/2/423-643/14/MS), która opisuje taki sam stan jaki ma u nas miejsce.

Pytanie 741
Dodano: 07 lutego 2018

Na utrzymanie części wspólnych wspólnota ma 3 fundusze - remontowy,inwestycyjny,pozostałe koszty części wspólne ,wszystkie płacimy wg. udziału .Czy utworzenie tych funduszy jest ustawowo określone czy można z jakiegoś zrezygnować. Do czego służy inwestycyjny do tej pory opłacany jest z niego koszenie trawy i przycinanie krzewów. Czy to jest prawidłowe?

Pytanie 740
Dodano: 07 lutego 2018

Wspólnota powstała z mocy prawa po wyodrębnieniu ostatniego lokalu w sierpniu 2015 r. Pierwsze zebranie było w kwietniu 2016 na którym został wybrany zarząd, administratorem pozostała nadal spółdzielnia. CIT 8 za rok 2016 przygotowała SM za okres od maja do grudnia. Uważam, ze powinna zostać złożona korekta za 2016 obejmująca cały rok. Na marginesie do tej pory spółdzielnia nie przedstawiła rozliczenia za okres styczeń _kwiecień 2016.
2 pytanie
Czy spółdzielnia powinna rozliczyć się z członkami wspólnoty ze zbieranych opłat i przedstawić rozliczenie do sierpnia 2015 do czasu wyodrębnienia ostatniego lokalu?
Następnie rozliczać okres wrzesień - grudzień 2015 pomimo iż nie mieliśmy swojego konta bankowego i NIP i REGIONU oraz rozliczyć już wspomniany okres Styczeń_kwiecień 2016?
3 pytanie
W 2017 roku podjęto uchwałę o wynagrodzeniu ryczałtowym członków zarządu(250zł). Zarząd jednak nie pobierał wynagrodzenia. Czy nie pobrane wynagrodzenie będzie stanowiło dochód Wspólnoty i należy od niego odprowadzić podatek?

Pytanie 739
Dodano: 07 lutego 2018

Firma wykonuje dla wspólnoty mieszkaniowej opiekę serwisową automatyki nadzorującej dostawę wody do budynku wspólnoty. Za usługę firma wystawia w każdym miesiącu fakturę VAT ze stawką 23%. Czy ta stawka jest prawidłowa? Wspólnota jest własnością krajowych osób fizycznych.

Pytanie 738
Dodano: 07 lutego 2018

Moje os. otrzymuje 50% przychodu z wynajmu lokalu użytkowego na naszym osiedlu. Lokal jest własnością spółdzielni i dlatego drugie 50 % idzie do podziału na Zarząd i tym samym na inne osiedla których nie był jeszcze jak był budowany ten lokal. Lokal ten powstał w latach 90 .Firma budowlana zbankrutowała i w wyniku rozliczenia mamy ten lokal.
Chcemy utworzyć wspólnotę i co dalej z lokalem użytkowym i z pożytkami przypadającymi na nasze osiedle w każdym roku? Jeśli zostanie po naszym odejściu ze spółdzielni w 100% przy Zarządzie ,to osiedla powstałe wiele lat później niż lokal będą miały duży zysk.

Pytanie 737
Dodano: 03 stycznia 2018

Czy wspólnota może podjąć uchwałę, która anuluje wykonanie innej uchwały podjętej wcześniej przez tą wspólnotę? Zarządca w porozumieniu z deweloperem nakłonił nas do podjęcia uchwały w sprawie: udzielenia zarządcy pełnomocnictwa do dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu mających na celu wykup od dewelopera pomieszczenia węzła cieplnego. Uchwała została podjęta na zebraniu wspólnoty w dniu 24.05.2017 z udziałem notariusza. Jednak po fakcie doszliśmy do wniosku, że takie rozwiązanie nie jest dla nas korzystny i nie jest zgodne z prawem „w świetle wyroku z dnia 3 listopada 2010 r., sygn. akt: V CSK 139/10, Sąd Najwyższy orzekł, że ani na gruncie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie jest możliwe pozostawienie tych pomieszczeń jako mienie dotychczasowego właściciela”. Czyli jak rozumiem deweloper nie maił prawa pozostawić sobie tego pomieszczenia i teraz żądać od nas jego wykupu?

Pomieszczenie węzła cieplnego jest częścią nieruchomości wspólnej. Widocznie developer chcąc dodatkowo uzyskać przychody oznaczył udziały poszczególnych właścicieli pomniejszając je o tę powierzchnię. Macie Państwo pełne prawo żądać od developera przekazania tego pomieszczenia nieodpłatnie. Uważam że uchwała ta powinna być anulowana przez podjęcie uchwały z udziałem notariusza.

Pytanie 736
Dodano: 03 stycznia 2018

Na wniosek jednego z członków wspólnoty zwołano zebrania w niemalże trybie natychmiastowym. Nie poinformowano o nim innych członków wspólnoty (powiadomiono 50% członków). Od momentu złożenia wniosku do odbycia zebrania minęło dwa dni. Informując o zebraniu nie podano porządku zebrania. Ponadto w zebraniu uczestniczyła osoba trzecia. Czy decyzje podjęte podczas takiego zebrania są wiążące?

Pytanie 735
Dodano: 03 stycznia 2018

Wspólnota zmienia sposób ogrzewania mieszkań z centralnego (kotłownia) na indywidualne gazowe- montują je sobie właściciele na koszt własny. Czy w takiej sytuacji wspólnota musi sfinansować ocieplenie parteru i poddasza?
W budynku są tylko mieszkania. Jeden z właścicieli uważa, że wspólnota musi ocieplić parter od strony piwnic i poddasze- ...czy musi, zgodnie z wymogami prawa,... czy może, jeśli właściciele wyrażą taką wolę w uchwale i czy wystarczy minimum 51% udziałów do zobowiązania pozostałych (przeciwnych) właścicieli?
A przy okazji- czy po zmianie sposobu ogrzewania wspólnota ...musi zapewnić ogrzewanie korytarza? (teraz są na korytarzu wyłączone kaloryfery, a temperatura zimą ok.10-14 stopni).

Pytanie 734
Dodano: 03 stycznia 2018

Jesteśmy małą wspólnotą mieszkaniową - 8 lokali. Co 2 lata wybieramy spośród nas zarząd- pracujemy społecznie. Pytanie dotyczy czy do wykonania drobnych napraw, remontów musimy zatrudniać płatników VAT, czy korzystamy z taniego wykonawcy i rachunku odręcznego.

Pytanie 733
Dodano: 03 stycznia 2018

Jestem członkiem dużej wspólnoty mieszkaniowej(ponad 200 właścicieli). Z wybranym zarządem oraz administratorem firmą zewnętrzną.
Proszę o odpowiedź od kogo mam prawo wymagać zaświadczenia o niezaleganiu/ zaleganiu w płatnościach za lokal/ garaż. Proszę wskazać konkretne przepisy ustawy.
Dotychczasowe prośby kierowane do zarządcy pozostają bez odpowiedzi.
Czy w ogóle mam prawo domagać się takowego zaświadczenia.
Zaświadczenie ma służyć jako załącznik wymagany do innych czynności.
Czy za ewentualne niezgodności w zaświadczeniu ze stanem faktycznym, są jakieś sankcje dla wystawiającego zaświadczenie. Potwierdzenie nieprawdy w dokumentacji.