Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Pytanie 751
Dodano: 05 czerwca 2018

Bardzo proszę o informacja, czy wspólnota mieszkaniowa, która nie jest płatnikiem podatku VAT powinna co miesiąc składać JPK?

Pytanie 750
Dodano: 05 czerwca 2018

Proszę o udzielenie mi informacji w następującej sprawie. Gmina i Wspólnota podciągnęły do bloku ogrzewanie miejskie. W bloku mieszka 32 lokatorów w tym 9 członków Wspólnoty. Część lokatorów ma swoje ogrzewanie,własną instalacje gazowa ,piec c.o.w lazience. Ja tez do nich naleze. Wspolnota przysłała mi pismo o zaplacenieponad2000zl.za instalacje na korytarzu. Proszę o pomoc prawna czy muszę ta sumę zapłacić? Mieszkam za granica 20 lat nikt tam nie mieszka.

Pytanie 749
Dodano: 31 marca 2018

Proszę o informację czy Zarząd WM nakazać zaksięgować spisanie niespłaconej należności w koszty w związku z umorzeniem postępowania komorniczego. Egzekucja okazała się nieskuteczna i należności nie zostały spłacone po licytacji lokalu. Proszę o podanie podstawy prawnej.

Pytanie 748
Dodano: 31 marca 2018

Głosowania w mojej wspólnocie odbywają się w drodze indywidualnego zbierania głosów ze względu na niską frekwencję na zebraniach. Podczas zebrania przedstawione przez zarządcę uchwały różnią się treścią od tych, pod którymi w głosowaniu indywidualnym zbierane są podpisy. Pomimo upływu ponad dwóch miesięcy zarządca nie przekazał właścicielom lokali treści podjętych uchwał. Co w takiej sytuacji może zrobić właściciel i jak zareagować na stawki opłat (wyższe).

Pytanie 747
Dodano: 31 marca 2018

Proszę o poradę, jak wyegzekwować od Zarządcy Wspólnoty (9-ciu właścicieli) zaliczenia do powierzchni użytkowej zbudowanych przez dwóch właścicieli loggii w których są zamontowane kaloryfery, tak aby ponosili koszty związane z ogrzewaniem.
Zarządca nie wlicza tym właścicielom tych powierzchni przy rozliczaniu centralnego ogrzewania, koszty tych dodatkowych powierzchni są pokrywane przez pozostałych właścicieli wspólnoty.
Ponadto jeden właściciel zlikwidował kaloryfer w kuchni, a Zarządca zmniejszył mu koszty opłaty za centralne ogrzewanie o powierzchnię kuchni.
Proszę o pomoc na jakie przepisy prawne należy się powołać, aby Zarządca uaktualnił powierzchnię użytkową i naliczał poniesione koszty za ogrzewanie od tych powierzchni tym właścicielom.

Pytanie 746
Dodano: 31 marca 2018

Jak w małej wspólnocie mieszkaniowej powinna wyglądać ewidencja rachunkowa, by właściwie sporządzić cit 8 oraz sprawozdanie finansowe?
Czy prowadzenie jej w dotychczasowy sposób tj. poprzez wprowadzanie do cit po stronie przychodów wpłat dokonanych przez lokale a po stronie kosztów faktur wystawionych na wspólnotę jest prawidłowe?
Gdzie w cit 8 należy ująć naliczenia z za gospodarowanie odpadami komunalnymi a gdzie kwoty z deklaracji?
Czy wspólnota jest zobowiązana do wystawienia faktur za refakturę za media dostarczane do indywidualnych lokali i wykorzystywanych wyłącznie do celów mieszkalnych? Jeśli tak to jaka podstawa prawna powinna być zamieszczona na fakturze?
Czy w cit 8 należy ująć po stronie naliczenia z tyt. mediów dostarczanych do indywidualnych lokali oraz faktury od dostawców tych mediów? jeśli tak to gdzie?

Pytanie 745
Dodano: 31 marca 2018

Czy jeśli wspólnota powstała w listopadzie ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe oraz wysłać CIT 8 do urzędu- czy może to zrobić w kolejnym roku sprawozdawczym?

Pytanie 744
Dodano: 31 marca 2018

Czy zarząd wspólnoty jednocześnie zarządca może występować przed sadem o roszczenia za nie wykonanie robot w czasie realizacji budowy naszego bloku przez sm?

Pytanie 743
Dodano: 31 marca 2018

Czy prawidłowo SM żąda od nas opłat za drogi,trawniki,itp z tytułu położenia na osiedlu, powołując się na ustawę w sm z 15,12,2015 art 4 ust 2 i 4 oraz nowelizacje z 20.07.2017? WM działa na zasadzie ustawy o własności lokali, za pergolę płacimy, czy to słusznie? Na zagospodarowaniu terenu (którego sm) nie wykonała pergola była umiejscowiona i miejsca zewnętrzne parkowania, teraz ten teren jest okrojony nie należy do nas.

Pytanie 742
Dodano: 07 lutego 2018

Jesteśmy WM składającą się z dwóch budynków w których są lokale mieszkalne i hale garażowe, które są odrębnymi lokalami z udziałem w nieruchomości wspólnej( wszyscy właściciele miejsc postojowych mają prawo własności lokali mieszkalnych w tych budynkach), nie mamy ani jednego lokalu usługowego. Administrująca nami (duża spółdzielnia"WOLA") chce nam naliczyć CIT od nadwyżki przychodów nad kosztami od miejsc postojowych, twierdząc, że są to lokale użytkowe. My jako zarząd nie zgadzamy się z nimi. Proszę o odpowiedź Kto ma rację? i uzasadnienie prawne.
Stojąc na swoim stanowisku opieramy się na :
1. interpretacji ogólnej nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82 z 5 marca 2008 r. Minister Finansów
oraz interpretacjach indywidualnych:
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7.01.2011 r. (sygn. IPPB3/423-738/10-4/MC),
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12.12.2014 r. (sygn. ILPB3/423-456/14-6/PR),
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27.08.2014 r.,(sygn.. IBPBI/2/423-643/14/MS).
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3.02.2014 r. (sygn. IPTPB3/423-425/13-4/IR),
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18.08.2015 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-105/15/PC).”
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 .02.2017 r. (sygn. IBPB-1-3/4510/24/2017.1.PC)
które potwierdzają stanowisko Zarządu Wspólnoty, a w szczególności interpretacja
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27.08.2014 r.,(sygn.. IBPBI/2/423-643/14/MS), która opisuje taki sam stan jaki ma u nas miejsce.