Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 310
Dodano: 06 stycznia 2008

Jestem członkiem rady nadzorczej małej spółdzielni. Czy zarząd miał prawo wybrać wykonawcę i zatwierdzić "przeszacowany"  koszt remontu bez konsultacji z radą nadzorczą ? Na walnym zgromadzeniu uchwalono jedynie plan takiego remontu - bez podawania jego kosztów.  W trakcie wykonywanych prac przedstawiono radzie nieprawdziwe informacje o konkurencyjnych, tańszych ofertach i metodzie wykonania takiego remontu. Zarząd odmawia również wybudowania nowej altanki śmietnikowej wspólnie z sąsiadującymi domami, mimo, że członkowie spółdzielni w większości opowiadają się za zleceniem tej budowy. Czy mając na piśmie podpisy członków, można podjąć taką uchwałę bez zwoływania walnego zgromadzenia ? Czy jedynym wyjściem jest zawieszenie członka zarządu (prezesa) ?

Pytanie 309
Dodano: 06 stycznia 2008

Czy od  tzw. boksów wejsciowych do budynku będącego własnością spółdzielni mieszkaniowej płaci się podatek od nieruchomości?

Pytanie 308
Dodano: 06 stycznia 2008

Mam bardzo poważny problem...nie mogę sobie poradzić z przebiciem się przez przez skamieniałą fasadę urzędników ..każdy interpretuje swoją wersję inaczej.. proszę mi powiedzieć czy spełniam warunki przekształcenia mieszkania lokatorskiego spółdzielczego we własność mając całkowicie spłacony koszt budowlany, spłacony kredyt,stan gruntów jest uregulowany. Jestem 17 lat po rozwodzie, na mocy wyroku Sądu rozwód był z orzeczeniem winy męża + jego eksmisja z lokalu/z uwagi na agesywnosć/ + wymeldowanie.Wkład mieszkaniowy gromadzony był na moją książeczkę mieszkaniową założoną przed ślubem. Mieszkanie otrzymaliśmy będąc w związku małżeńskim ,mając już dwoje dzieci. Po rozwodzie nie było przeprowadzonego podziału majątku z uwagi na małe dzieci/przedmiotem sporu byłoby mieszkanie lokatorskie/.Nie miałam środków do życia. Koszty zwiazane z podziałem były dla mnie katastrofą życiową. Sprawę podziału odłożyłam. Obecnie chciałam przekształcić mieszkanie lokatorskie i wykupić.Spółdzielnia odmawia mi z uwagi na brak podziału majątku. Uważam że spełniam warunki przekształcenia mieszkania, biorąc pod uwagę wpłacony przeze mnie cały wkład oraz godząc się na wykup mieszkania ..razem z nieobecnym byłym mężem ,który od 21 lat nie mieszkał i nie interesował się nami. Proszę mi wyjaśnić ,czy Spółdzielnia ma prawo blokować mi procedurę przekształcenia i wykupu mieszkania?.. przecież to ja obecność nieobecnego męża biorę na siebie..

Pytanie 307
Dodano: 06 stycznia 2008

W dniu dzisiejszym tj.9.11.br o godz.16 otrzymałam pisemne zawiadomienie (za potwierdzeniem odbioru) o terminie Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej, które ma się odbyć w dniu 28.11.br.( tj. na 18 dni przed)
Czy powyższe stanowi naruszenie przepisów art.8.3.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i czy skutkuje nieważnością podjętych na tym Walnym Zgromadzeniu uchwał - po zaskarżeniu ich do Sądu w drodze powództwa cywilnego w trybie art.42 par.2 ustawy Prawo Spółdzielcze w związku z  art.189 kpc.

Pytanie 306
Dodano: 06 stycznia 2008

Poniewaz w najbliższych dniacvh ma nastapic notarialne utanowienie odrebnej własności mojego mieszkania lokatorskiego  nęka mnie obawa czy aby nie zapłace podatku  VAT 7% o którym tak wiele sie obecnie mówi. Chodzi mianowicie, ze mieszkam z rodzicami, którzy w 2004 roku wypowiedzieli swoje członkostwo w mojej Spółdzileni a ja natomiast zgłosiłam roszczenie o przyjecie do Spółdzileni i zawarcie ze mna umowy o ustanowienie spółdzileczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Zarząd uznał moje roszczenie i przyjął mnie w poczet członków SM. W dniu 15.05.2004r. Spółdzilenia zawarła ze mna umowe o ustanowienie spółdzileczego lokatorskiego prawa do lokalu na mieszkanie w którym wspólnie z rodzicami zamieszkiwałam i nadal zamieszkuje. Obecnie  wystapiłam do Spółdzileni o ustanowienie odrębnej własności mojego mieszkania co nastapi  w ostatnich dniach listopada 2007r. Po przeczytaniu wielu artykułów w gazetach zaczynam mieć watpliwości czy aby  po wejściu w życie przepisów  podatowych  od 01,01.2008r. nie zapłace tego podatku od przekształcenia prawa lokatorskiego w odrębna własność. Nadmieniam, że rodzice moi uzyskali to mieszkanie w latach 80-tych wspólnie ze mna. Wobec  moich wątpliwości uprzejmie prosze o odpowiedx za co z góry dziekuje.
Ponadto ostatnio ukazał sie w gazecie prawnej artykuł o treści jak niżej:
Spółdzielcy zapłacą VAT
Podatnicy przekształcający prawo lokatorskie na własnościowe będą musieli zapłacić od 2008 roku dodatkowo VAT.(...) Za zmianę formy własności lokatorzy będą musieli zapłacić nawet kilka tysięcy złotych.
Podatnicy, którzy zamierzają przekształcić spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w prawo własnościowe lub odrębną własność, powinni zrobić to jak najszybciej, jeszcze przed końcem tego roku. Dotyczy to praw lokatorskich nabytych od 1 maja 2004 r. Od 1 stycznia 2008 r. kończy się bowiem okres przejściowy, zgodnie z którym dotychczasowa preferencyjna stawka 0 proc. VAT m. in. na przekształcane mieszkania zostanie zastąpiona stawką 7 proc. (dla mieszkań do 120 mkw.). Z wyliczeń Gazety Prawnej wynika, że wprowadzenie wyższej stawki podatku od towarów i usług za przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu spowoduje znaczny wzrost kosztów i obciąży podatników.
Istotna wartość rynkowa.
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podstawę opodatkowania przy przekształceniach stanowi różnica między wartością rynkową mieszkania a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego pomniejszonego o kwotę podatku. Wartość rynkową mieszkania ustala rzeczoznawca majątkowy, którego wybiera spółdzielnia lub właściciel mieszkania. Ustalenie wartości zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego będzie sprawą trudniejszą, ale w przypadku mieszkań wybudowanych po 1989 roku wylicza to spółdzielnia. W mieszkaniach, które powstały przed 1989 roku wkład mieszkaniowy (członkowski) ustalały same spółdzielnie w swoich statutach. A zatem wartość zwaloryzowanego wkładu będzie uzależniona od regulacji obowiązujących w poszczególnych spółdzielniach mieszkaniowych. (...)
źródło: Gazeta Prawna
O ile pierwsza częśc artykułu jest dla mnie zrozumiała to zupełnie nie rozumiem drugiej traktujacej o ..."istotnej wartosci rynkowej" . Dlaczego jest tu mowa o mieszkaniach wybudowanych po 1989r. jeżeli ewentualny podatek dotyczy osób, które uzyskały mieszkanie lokatorskie po 1 maja 2004???
Będę Panu wdzięczna za  wyjaśnienie mi tematu.

Pytanie 305
Dodano: 06 stycznia 2008

Kolejne pytanie dotyczy wyceny prawa wieczystego użytkowania gruntu, które od 1.01.2002r. zaliczane jest do środków trwałych.
Otrzymane nieodpłatnie prawo wyceniliśmy na podstawie ostatnio otrzymanej decyzji ustalającej  opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ceny nieruchomości gruntowej. Czy to jest prawidłowa wycena, a może należało przyjąć całą wartość gruntu określoną we wspomnianej decyzji?

Pytanie 304
Dodano: 06 stycznia 2008

Moje pytanie dotyczy niejasności w sprawie daty zakupu mieszkania w spółdzielni.
Mianowicie opłaciłem wkład budowlany w 2005. Budynek został odebrany przez gminę w listopadzie 2006.
Wg prawa po opłaceniu wkładu budowlanego zarząd spółdzielni powinien podpisać ze mną umowę spółdzielczego prawa własności.
Okazało się że na dzień 30 sierpnia 2006 do końca grudnia 2006 mamy opłacić dopłaty wynikające z całkowitego rozliczenia.
Zarząd spółdzielni poinformował mnie że po opłaceniu dopłat dopiero wystawi mi umowę spółdzielczego prawa własności lokalu.
Tak też się stało 4 01 2007 i dopiero tego dnia podpisano ze mną wyżej wymienioną umowę.
Nie wiem na obecną chwilę jaki przepis mnie obowiązuje, czy kupiłem mieszkanie w 2006 czy w 2007 Jak urząd skarbowy oceni powyżej opisaną sytuację.

Pytanie 303
Dodano: 06 stycznia 2008

Spółdzielnia mieszkaniowa posiada  w swoich zasobach również lokale użytkowe i garaże (którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo). Zgodnie z nową ustawą spółdzielnia dokonała odpisu funduszu remontowego w/w zasobów w  koszty. Czy w przypadku faktur dotyczących remontów lokali użytkowych i garaży spółdzielnia może dokonać odliczenia vat z danej faktury?

Pytanie 302
Dodano: 06 stycznia 2008

W ramach regulowania stanu prawnego gruntów został sporządzony akt notarialny oddania nieruchomości gruntowej ( zabudowanej budynkami mieszkalnymi ) w użytkowanie wieczyste .
W akcie notarialnym jest podana cena gruntu określona przez rzeczoznawcę , wartość pierwszej opłaty z tytułu przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ceny gruntu , opłata roczna za użytkowanie wieczyste obowiązująca od 01 stycznia 2008 roku oraz następująca informacja "zgodnie z art. 208 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami powyższe oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje bez przetargu oraz bez obowiązku wniesienia pierwszej opłaty".
Spółdzielnia zapłaciła jedynie za sporządzenie aktu notarialnego zgodnie z otrzymaną Fakturą VAT
Wobec powyższego prosimy o udzielenie porady :
1) Jak ustalić wartość początkową ustanowionego prawa użytkowania wieczystego do wprowadzenia w ewidencji środków trwałych w korespondencji z funduszem zasobowym ? ( wartość prawa użytkowania wieczystego zwiększa fundusz zasobowy Spółdzielni ) .
2) Czy koszt sporządzonego aktu notarialnego zwiększa wartość początkową ww. prawa ?
3) Czy w świetle przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość ww. prawa użytkowania wieczystego nabytego nieodpłatnie jest przychodem podatkowym do opodatkowania stawką 19% , czy przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi ?

Pytanie 301
Dodano: 06 stycznia 2008

Spółdzielnia nasza (SM przy SGGW w Warszawie- Kabaty; wyłącznie członkowie ze spółdzielczym własnosciowym prawem do lokalu) rozpoczęła przygotowanie do podjecia Uchwały Zarządu w sprawie wyodrębniania własnosci lokali.(chwilowo złozono tylko 4 wnioski ale musimy to w 3 mies. załatwić).
Jednym z bardzo kłopotliwych problemów , na który się natknęliśmy i nie mamy jak dotąd pomysłu na jego rozwiazanie jest sprawa rozstrzygnięcia jak potraktować balkony, tarasy itp.w umowie o wyodrębnieniu własności; drugi nieco mniejszy dotyczy komórek piwnicznych.
1) Balkony, tarasy, loggie nie były wpisywane do przydziałow w momencie zasiedlania budynków (1999 -2001)  i są do tej pory traktowane jako powierzchnia współna do wyłącznego użytkowania przez posiadacza spółdz. prawa własn. do lokalu . (nie wnoszono na nie wkładu budowlanego) . Dzisiaj jest to mienie Spółdzielni i jako takie objęte konserwacja i remontami ze środków gromadzonych na funduszu remontowym pochądzącym ze składek w s z y s t k i c h członków, również tych , którzy nie posiadają takich zewnętrznych powierzchni. Nie ukrywam , że 3/4 środków z funduszu remontowego jest konsumowane na remonty tarasów i tp. W zwiazku z tym mam dwa pytania:
- czy przy umowie na wyodrębnienie lokalu powinniśmy te powierzchnie uznać za przynależne do lokalu i od tego momentu odstąpić od zbierania środków na ich remont? - czy jest jakaś podstawa prawna do takiego stanowiska, jeżeli właściciel wyodrębnianego lokalu nie miał przydziału na te powierzchnie?.
- w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosiłbym o sugestie jak postąpić ze zbieraniem środków na fundusz remontowy od tych powierzchni. Spodziewamy sie, że po wyodrębnieniu własności niektórzy właściciele nie posiadajacy tarasów itp. zakwestionują wydatkowanie środków z f. remontowego na powierzchnie, które nie maja statusu ogólnie dostępnych.
2) komórki piwniczne - nie wnoszono na nie wkładu budowlanego, nie podawano ich metrażu (są rożne od 2,5 - 4,5 m kw. i były przydzielane wg kolejnej numeracji lokali).
pytanie - czy musimy w umowie o wyodrebnieniu lokalu podac metraż tych komórek czy wystarczy tylko jej numer?.
Rozumiem, że szczególnie teraz jest Pan bardzo obleganym konsultantem ale byłabym bardzo wdzięczna za pilne potraktowanie mojego problemu i wskazanie jak powinniśmy postapić.