Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 383
Dodano: 21 lipca 2008

W roku 2007  ociepliliśmy budynki mieszkalne. Zwracam się z pytaniem , gdzie ksiegować otrzymaną  z BGK  premię termomodernizacyjną. Czy jest to pozostały przychód operacyjny dla spółdzielni , a jeśli tak to czy stanowi on dochód zwolniony.

Pytanie 382
Dodano: 21 lipca 2008

W związku z nie wywiązywaniem się przez Gminę z obowiazku dostarczenia lokali socjalnych dla dłużników ( wyrok Sądu Rejonowego ) wystosowaliśmy do Gminy wezwanie do zapłaty roszczenia odszkodowawczego. Jak  zaksięgować uzyskane odszkodowanie?

Pytanie 381
Dodano: 21 lipca 2008

Czy od opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości i ubezpieczeń majątkowych, w fakturach dla lokali użytkowych własnościowych najemcy naliczyć podatek VAT 22%? Czy wyszczególnić te pozycje jako nie podlegające opodatkowaniu, a pozostałą opłatę "eksploatacja" opodatkować?

Pytanie 380
Dodano: 19 lipca 2008

Mieszkam w liczacym ok 50 lat budynku, należącym do małej własnościowej spółdzielni. Instalacja kanalizacyjna znajduje sie w opłakanym stanie, rury są zarośnięte i w wielu miejscach prawie na wylot skorodowane. Od 2 lat zarząd spółdzielni zwodzi lokatorów obietnicą wymiany w/w instalacji, niestety nic konkretnego się w tej sprawie nie dzieje (pomomo dysponowania przez Sp-nię odpowiednim funduszem), instalacja popada w riunę, w każdej chwili grozi nam zalanie mieszkań zawartością rur kanalizacyjnych. Uprzejmie prosze o odpwiedź na pytania:
1. czy lokatorzy mają możliwości wymuszenia na spółdzielni przeprowadzenia wymiany instalacji kanalizacyjnej?
2. jakie czynniki "z zewnątrz" można ta sprawą zainteresować (i oczekiwać na ewentualną interwencję, ekspertyzę, pomoc).  Z góry dziękuję za odpowiedź. E. Kupidłowska

Pytanie 379
Dodano: 19 lipca 2008

Ponieważ nie mogę uzyskać żadnych informacji z mojej spółdzielni mieszkaniowej - uprzejmię proszę o wyjaśnienie fachowca (jeśli to możliwe) niepokojących mnie rozbieżności w protokołach polustracyjnych. Otóż w protokole polustracyjnym na stronie 19 zaprezentowane jest zestawienie bilansów za lata 2004-06, jednak wykazywana tam wielkość aktywów jest znacznie niższa (o ok. 27 mln zł ) od sumy wszystkich funduszy podstawowych prezentowanych w zał. nr 9 - tego samego protokołu. Niepokój mój jest tym większy, że w tym samym zestawieniu na str.19 rachunek wyników JEST TEŻ ROZBIEŻNY od wyników określonych w oficjalnych sprawozdaniach za lata 2004-2005 odpowiednio o 861 573 zł  i  650 642 zł , zgodny w 2006r. z oficjalnym sprawozdaniem za rok 2006, oraz znowu rozbieżny o ok. 209 tys.zł z wynikiem finansowym za 2006r. określonym w sprawozdaniu za 2007r.
Pytanie: czy możliwe są w księgowości spółdzielni takie rozbieżności w bilansie, oraz rachunku zysków i strat ?  Czy dopuszczalne jest zmienianie wyników finansowych post factum ? tzn. po dwóch latach koryguję wynik poprzednio osiągnięty przez spółdzielnię (ze straty na zysk) i ponieważ nie mam decyzji WZ w sprawie podziału zysku to rozdzielam go na premie dla pracowników administracji i Rady Nadzorczej ?

Pytanie 378
Dodano: 19 lipca 2008

Kolejny raz zwracam się do Pana z prośbą o pomoc dziękując jednocześnie za wcześniej udzielane odpowiedzi na moje pytania.
Bardzo pomogły mi w mojej pracy w księgowości.
Kolejna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spowodowała, że znów mam wiele wątpliwości czy dobrze interpretuję przepisy.
Nie mogę mianowicie zsynchronizować w obecnej sytuacji przepisów o VAT z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego.
Przypomnę jesteśmy spółdzielnią wiejską powstałą na bazie mieszkań po byłych PGR.
Moje wątpliwości powstały wraz ze zmianą w art. 26 ust. 1 który otrzymał brzmienie:
"1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni."; Zgodnie z Pana wcześniejszymi odpowiedziami nasza spółdzielnia zaczęła tak traktować wszystkie budynki którymi zarządza( każda wspólnota ma swoją księgowość itp..) Ale jak rozliczać prawidłowo budynki które są wspólnotą , a jednocześnie mieszkają tam członkowie spółdzielni?
Najpierw podatek VAT. Zgodnie z rozporządzeniem czynności wykonywane na rzecz członków i właścicieli niebędących członkami za które są pobierane opłaty zgodnie z art 4, ust.1,2,4 i 5 ustawy o sm są zwolnione z Vat - inaczej to się ma do wspólnot - który przepis zastosować ? Naliczać Vat od mediów dostarczanych do takich budynków czy też nie.
A być może można byłoby zaliczyć dostawę mediów do takich budynków jako usługi w zakresie zarządzania( czyli również zwolnione z VAT)ponieważ w umowach o zarządzanie tymi budynkami znajduje się zapis że czynności zwykłego zarządu obejmują m.in.zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii cieplnej , energii elektrycznej, dostaw wody zimnej, odprowadzenie ścieków i wywozu śmieci .)Przypominam że nasza spóldzielnina jest właścicielem kotłowni , hydrofornii i oczyszczalni ścieków.
Następnie jak takie wspólnoty w których mamy członków ,więc równocześnie ustawa o sm spóldzielnia ma traktować w rozumieniu przepisów o pdop? Czy koszty i dochody z tych wspólnot spóldzielnia może traktować jak gospodarkę zasobami mieszkaniowymi ?
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tych problemów . Myślę że Pana pomoc będzie też cenna dla innych spóldzielni powstałych na takich samych zasadach jak nasza spółdzielnia.

Pytanie 377
Dodano: 19 lipca 2008

Jestem członkiem spłodzielni mieszkaniowej od 15 lat. Moje mieszkanie ma tytuł prawny własnościowe spóldzielcze i spłacam kredyt zaciagniety przez spłodzielnie nie w czynszu ale osobno . Właśnie jestem w trakcie sprzedaży mojego mieszkania i przechodze gehenne z spłodzielnią. Mój plan sprzedarzy polega na tym ,iż reszte mojego zadłużenia kredytowego ma być spłaccona z kredytu zaciagnietego przez kupujacyh i potwierdzona w akcie notarialnym. Zeby iść do notariusza musze posiadać zgodę spłodzielni na sprzedaż mojego mieszkania, i tu spłodzielnia nie chce wydać mi takiego zaświadczenia nakazując mi spłacic zadłużenie przed sprzedażą. Tłumaczę spłódzielni iż w akcie notarialnym będzie zapis o tym iż kwota mojego zadłużenia będzie wpłacona na konto spłódzielni z kredytu kupujących z nr konta spłodzielni i datą wpływu pieniędzy ale to jest dla spłodzielni mało jasne,stawiając mi nowe warunki między innym pisemny wniosek banku w którym kupujący biorą kredyt aby potwierdził iż w pierwszej kolejności pieniądze z kredytu wpłyną na konto spłódzielni. prosze o pomoc jak mogłabym załatwić tę sprawę gdyż nie posiadam żądanej kwoty przez spłódzielnie, i czy spłódzielnia ma prawo do takich utrudnień.

Pytanie 376
Dodano: 19 lipca 2008

Od kilku miesięcy jestem pracownikiem Działu Ekonomicznego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupsku .Bardzo często zaglądam na stronę internetową przez Pana redagowaną. W swojej pracy zawodowej spotkałam się ostatnio z problemem  ustalania opłat dla mieszkańców nieruchomości gdzie występują windy osobowe. Wielokrotnie w publikacjach na ten temat powoływany jest wyrok Sądu oznaczony sygnaturą  II C 3670/05. Niestety nie mogę  natrafić na ten wyrok. Prosiłam nawet prawników w mojej firmie  i nic nie naleźli (LEX, inne publikacje).Na stronach internetowych brak informacji o tym wyroku, przywołuje się tylko sygnaturę nie pisząc jaki Sąd wydał ten wyrok itd.Jeżeli istniałaby taka możliwość proszę o przesłanie na mój adres mailowy paru słów odnośnie tej sprawy lub podanie numeru telefonu osoby, która może mi udzielić tych informacji.

Pytanie 375
Dodano: 19 lipca 2008

Mam pytanie dotyczące zmiany sposobu ogrzewania wody w moim mieszkaniu (spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu).
Otrzymaliśmy pisemną informację od naszej spółdzielni mieszkaniowej, że w związku z pojawiającymi się zatruciami tlenkiem węgla spółdzielnia podjęła decyzję o likwidacji gazowych podgrzewaczy wody (tzw. junkersów) i chce podgrzewać wodę poprzez dostawcę ciepła - kotłownię. Wiąże się to z modernizacją pomieszczenia, w którym znajduje się podgrzewacz (w moim przypadku łazienka, która została  gruntownie wyremontowana 2,5 roku temu), a także pozbyciem się pieca podgrzewającego wodę, który na własny koszt wymieniłam 4 lata temu. Dodam jeszcze, że koszt całej modernizacji będzie wynosił 1200 PLN, z czego 600 PLN ma pokryć dostawca ciepła, 300 PLN spółdzielnia, a pozostałymi 300 PLN spółdzielnia planuje obciążyć właściciela mieszkania.
Moje pytanie brzmi:
Czy mogę domagać się zwrotu kosztów remontu łazienki i częściowego zwrotu kosztów zakupu podgrzewacza wody, za który zapłaciłam 1200 PLN?
Jeśli tak, to w jaki sposób należy to zrobić i jaka jest podstawa prawna takiego działania?

Pytanie 374
Dodano: 19 lipca 2008

Jestem właścicielką mieszkania , które wykupiłam od spółdzieni 3 lata temu. Na bloku, w którym mieszkam, zarząd spółdzielni zamontował wieże antenowe telefonii komórkowej. Niestety, wcześniej nie poinformowano mnie, jak i innych lokatorów(nie wszyscy są właścicielami mieszkań) o tym przedsięwzięciu.
Lokatorzy złożyli na ręce prezesa pismo, w którym proszą go o demontaż w/w wież antenowych.
Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie:
- w jaki sposób możemy się od tej decyzji odwoływać? ,
- do kogo możemy się zwrócić?
-gdzie możemy uzyskać w tej sprawie pomoc?