Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 331
Dodano: 06 stycznia 2008

Czy uważa Pan za dopuszczalne sfinansowanie zakupu gruntów pod budynkami administracyjnymi (nie-mieszkaniowe) spółdzielni z funduszu zasobowego ?  I druga sprawa-rada w poprzedniej kadencji zdecydowała o zakupie elektronicznych podzielników ciepła w miejsce wcześniej zainstalowanych wyparkowych. Duża kwota z tego tyt. jest jeszcze do zapłaty, czy można to sfinansować z funduszu remontowego ?

Pytanie 330
Dodano: 06 stycznia 2008

Moje pytanie dotyczy działalności inwestycyjnej spółdzielni w obecnym stanie prawnym. Jesteśmy spółdzielnią która rozpoczyna inwestycję budowy budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi i uzytkowymi, tzn. garażami. Problem dotyczy sposobu przyszłego rozliczenia tego zadania. Na dzień dzisiejszy zawierane są z przyszłymi lokatorami umowy o budowę lokalu (mieszkalnego, uzytkowego). Przyjmowani są również w poczet członków. Na dokonaną wpłatę wystawiane są faktury VAT (z 7% i 22%). Po zakończeniu zadania zostaną ustanowione dla tych lokali odrębne własności.
Pytanie nasze dotyczy dwóch kwestii:
1) czy zakupione grunty w 2006 roku od prywatnych właścicieli moga być przyjęte do kosztów tej inwestycji wg wartości rynkowej (nadmieniam, że cena tych gruntów od dnia ich nabycia wzrosła) czy też należy je przyjąć w wartości po której zostały nabyte;
2) czy rozliczenie końcowe inwestycji dla tych lokali ma być dokonane do wartości netto konta "083" Środki trwałe w budowie, czy też brutto - wypływ środków dla Generalnego wykonawcy.
Nadmieniam, że podatek VAT od poniesionych nakładów został odliczony. Na koncie "083" znajdują się nakłady netto.
Reasumując pytanie nasze dotyczy ujęcia koszt budowy m2, czy należy wykazać lokatorom netto i do tego naliczyć ustawowy podatek VAT, czy też możemy na obecnym etapie dokonać zweryfikowania wartości gruntu.

Pytanie 329
Dodano: 06 stycznia 2008

Spóldzielnia Mieszkaniowa nabyła  w 1996  r grunt aby budować bloki. Do tej pory gruntu nie zabudowano. Walne zgromadzenie podjęło decyzję o sprzedaży gruntu. Mam pytanie czy sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT czy podlega opodatkowanie  podatkiem dochodowym dochód ze sprzedaży gruntu czy może podlega zwonieniu?

Pytanie 328
Dodano: 06 stycznia 2008

Jesteśmy małą jednobudynkową przedwojenną Spółdzielnią. W naszym budynku jest 20 m pomieszczenie, w którym od niepamietnych czasów znajduje się  biuro Spółdzielni.
Robimy teraz dokumentacje inwentaryzacyjną dla celów wyodrębnienia lokali. W związku z czym mamy pytanie, czy lokal ten powinien stanowić oddzielny lokal (tak jak pozostałe mieszkania) z zaznaczeniem, że jest to własność Spółdzielni ? A może metraż tego lokalu (wraz z przypadającą do niego piwnicą) powinien być zaliczony do powierzchni wspólnej ?
Rada Nadzorcza ma co do tego wątpliwości i w związku z tym ciągle nie możemy zakończyć tej sprawy.
Będziemy wdzięczni za szybkie udzielenie odpowiedzi, bo do końca roku musimy się rozliczyć z wykonawcą dokumentacji inwentaryzacyjnej, a przedtem wprowadzic ewentualne poprawki.

Pytanie 327
Dodano: 06 stycznia 2008

Spółdzielnia nasza posiada w swoich zasobach budynek mieszkalny, w którym mieści się 8 lokali użytkowych będących własnością członków posiadających do nich spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Spółdzielnia pobiera od właścicieli tych lokali opłaty eksploatacyjne i opłaty wynikające z zużycia mediów.
Czy różnica powstała pomiędzy przychodami a kosztami będzie stanowiła dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym? Jeśli tak, to w jaki sposób dokonać rozliczenia kosztów ogólnych Spółdzielni, aby część z nich przypisać lokalom użytkowym. Czy mozna wziąć za podstawę stosunek powierzchni użytkowej wszystkich lokali zarówno mieszkalnych, użytkowych i garaży do powierzchni użytkowej lokali użytkowych.
Posiadamy też garaże mieszczące się w budynku mieszkalnym oraz garaże wolnostojące. Właściciele garaży posiadają odrębne przydziały na lokal mieszkalny i garaż.
Czy różnicę pomiędzy przychodami i kosztami też należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Pytanie 326
Dodano: 06 stycznia 2008

Lokal mieszkalny był wybudowany i zasiedlony po raz pierwszy w 1980 roku. W 2005 roku do tego lokalu po raz kolejny ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (poprzedniemu użytkownikowi wygasło prawo do lokalu)
Wniesiony wkład mieszkaniowy Spółdzielnia wykazała w deklaracji VAT ze stawką "zw" na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 10.
Obecnie członek wystąpił do Spółdzielni o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w własność odrębną i wpłaci zgodnie ze zmianą w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, która obowiązuje od 31 lipca tego roku nominalną kwotę umorzonego kredytu tj. 10 zł w miesiącu styczniu 2008 roku. Te pieniądze Spółdzielnia w całości przekaże do budżetu państwa (do banku).
Akt notarialny ustanowienia odrębnej własności będzie sporządzony również w styczniu 2008 roku.
W związku z tym mamy następujące pytanie:
Czy w przedstawionej sytuacji przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na wyodrębnioną własność będzie podlegało ustawie oVAT, a jeżeli tak to :
czy podstawą opodatkowania będzie nominalna kwota umorzonego kredytu tj. 10 zł.

Pytanie 325
Dodano: 06 stycznia 2008

Zasoby naszej spółdzielni to stare zasoby, ustanowione i pierwszy raz zasiedlone prawa do nich zostały przed 01.05.2004r poza nielicznymi wyjątkami (powtórne ustanowienie z tytułu poprzednio wygasłego prawa, ustanowione po 01.05.2004r.).
Na podstawie statutu i odpowiedniego regulaminu ustalonego przez Rade Nadzorczą chcielibyśmy odzyskać nie zrefundowane koszty prac przygotowawczych niezbędnych do przeniesienia własności lokalu, a także odzyskać koszty uwłaszczenia wieczystego użytkowania we własność (czekamy tylko na atrakcyjna bonifikatę).
W związku z tym mamy problem, o którego rozwiązanie prosimy Pana nieocenioną pomoc .
1. przeniesienie własności lokalu sfinansowanego wkładem lokatorskim ustanowionym i zasiedlonym przed 01.05.2004 - w całości nie podlega ustawie;
- wpłacony nominał,
- koszty przygotowania do przeniesienia własności,
- dopłata do wkładu z tyt. nabycia gruntu na własność.
2. w/w obrót (całość) podlega opodatkowaniu w związku z dopłatami dokonywanymi po 01.05.2004 w stawce zwolnionej?
3. przeniesienie własności lokalu sfinansowanego wkładem lokatorskim ustanowionym po 01.05.2004r, które było pierwszy raz zasiedlone przed 01.05.2005r. (prawo wygasłe);
- wpłacony nominał,
- koszty przygotowania do przeniesienia własności,
- dopłata do wkładu z tyt. nabycia gruntu na własność
Jako cały obrót winien być opodatkowany stawką 0% (do 31.12.2007r a od 01.01.2008r stawką zw jako towar używany)?
4. przeniesienie własności lokalu mieszkalnego sfinansowanego wkładem budowlanym, ustanowionym i zasiedlonym przed 01.05.2004r jak i ustanowionym po 01.05.2005r (prawa wygasłe);
- koszty przygotowania do przeniesienia własności,
- dopłata do wkładu z tyt. nabycia gruntu na własność.
Jako cały obrót winien być opodatkowany stawką 0% (do 31.12.2007r a od 01.01.2008r stawką zw jako towar używany)?.

Pytanie 324
Dodano: 06 stycznia 2008

W  listopadzie podpisałam ze spółdzielnią mieszkaniową umowę przedwstępną na budowę mieszkania. Chciałam wziąć kredyt z banku jednak ciągle są błędy w dokumentach ze spółdzielni np inne działki widnieją na mojej umowie inne w pozwoleniu na budowie, brak było pieczątek ;błędy w wyliczeniach, zgodność z oryginałem    stwierdzała osoba która nie widniała jako osoba reprezentująca spółdzielnie w KRS . W związku z ciągłymi wyjaśnieniami minął okres ważności KRS i spółdzielnia nie chce wydać aktualnego czy ma prawo? Poza tym nie chce wydać harmonogramu poszczególnych wpłat -czy może odmówić? Ja wiem, że z taką spółdzielnią lepiej nie mieć nic do czynienia  ale w moim  mieście nikt inny nie buduje mieszkań.
Na marginesie dodam , że spółdzielnia ma certyfikat ISO zastanawiam się kto im go przyznał.

Pytanie 323
Dodano: 06 stycznia 2008

Czy dla masy spadkowej, prowadzonej przez kuratora spadku trzeba   prowadzić ksiegi rachunkowe , jeśli tak to na jakiej podstawie?
Czy podstawa jest    rozporządzenie MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalnosci   gospodarczej?

Pytanie 322
Dodano: 06 stycznia 2008

Jestem ksiegowa w Sp-ni Mieszkaniowej i zwracam sie z prosba o odpowiedz na pytanie :co stanowi po wejsciu w zycie ustawy z 14.06.07 wzaloryzowany wklad mieszkaniowy?....wg mojej interpretacji obecnie wklad mieszkaniowy(lokatorski) rowna sie wartosci rynkowej mieszkania pomniejszonej o kwote nominalnej wartosci umorzenia kredytu bo tyle zwraca sie czlonkowi ktory utracil lokatorskie prawo do lokalu....czyli wklad budowlany od lokatorskiego wg nowej ustawy rozni sie wartosciowo tylko o kwote tej dotacji z budzetu....w przypadku naszej Sp-ni jest to okolo 5,00 zł(co stanowilo w 1962 roku 30% wartosci mieszkania)....jest to kwota jaka musialby wplacic czlonek ubiegajacy sie o przeksztalcenie prawa do mieszkania w odrebna wlasnosc...ta wlasnie kwota przekazywana jest do budzetu państwa....czy dobrze interpretuje nowelizacje ustawy?...a jezeli tak to co bedzie od stycznia 2008 ?....jezeli osoba ktora nabyla takie lokatorskie  mieszkanie po rodzicach i nie uplynelo od tego faktu jeszcze 5 lat....od czego ma placic podatek VAT?...czy to 5,00 zl to wartosc brutto z ktorej nalezy odprowadzic Vat?....czy moze zle interpretuje n owelizacje ustawy....i zwiazana z nia ustawe o podatku Vat z 2004 R?