Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1052
Dodano: 20 kwietnia 2015

Budynek mieszkalny i pawilon handlowy przylegają do siebie ,na pawilonie znajduje się reklama czy jest to pożytek z działalności gospodarczej ,czy pożytek danej nieruchomości ?

Pytanie 1051
Dodano: 20 kwietnia 2015

Problem dotyczy inwestycji prowadzonej w latach 1995-2000 przez NSBM, rozliczonej w 2002r. W 2013r po 9 latach procesu sądowego SM Piaski D otrzymała m.innymi zwrot rezerw poczynionych w kosztach inwestycji na procesy z wykonawcami oraz odsetki od tych kwot. Od odsetek które wpłynęły na konto spółdzielni odprowadzono podatek w wysokości 19%. W 2014r na Walnym Zgromadzeniu podjęto decyzje o zwrocie członkom tych środków. Zwrócono wkłady w należnej wysokości, a kwotę odsetek pomniejszono o zapłacony podatek.
1. Czy spółdzielnia postąpiła prawidłowo odprowadzając podatek od odsetek? Czy powinna była zwrócić członkom pełną ich wysokość pozostawiając rozliczenie każdemu z nich.
2.Czy miała prawo ten podatek potrącać od kwot należnych członkom, czy powinna go pokryć z własnych środków?
3.Czy od wypłaconych odsetek powinna wystawić PIT 8C? Czu uznać że podatek od tych środków został już odprowadzony i PIT nie powinien być wystawiony?
4.Czy członkowie będą ponownie obciążeni podatkiem dochodowym od środków wykazanych w PIT?
5.Czy rozliczenie podatku będzie się odbywało na zasadach obowiązujących dziś czy w czasie kiedy była finansowana inwestycja i wpłaty na wkłady budowlane.

Pytanie 1050
Dodano: 20 kwietnia 2015

Na koniec okresu rozliczeniowego centralnego ogrzewania wyszła mi nadpłata. Spółdzielnia mieszkaniowa powołując się na aneks do regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania pobrała nadpłatę, którą mi naliczyła i przeksięgowała na poczet zobowiązań powstałych z tytułu ocieplania budynku czy miała takie prawo?

Pytanie 1049
Dodano: 20 kwietnia 2015

W 1997 roku spółdzielnia wymieniła w moim lokalu (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) okna. Miesiąc temu jedno z okien wpadło do mieszkania, ponieważ jak się okazało zaczepy były wykonane z plastiku.
Wystąpiłam do spółdzielni o wymianę stolarki okiennej ze względu zagrożenie życia. Pan prezes na spotkaniu stwierdził, że spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za stan okien, które sama zamówiła w drodze przetargu.
Ponadto poinformował mnie że dotacje jakie mam w ramach czynszu z pożytków publicznych spółdzielni, powinnam opodatkować w wykazać w zeznaniu podatkowym jako darowiznę. Pytania zatem brzmią
1) czy spółdzielnia, która wymienia okna na bubel jest za nie odpowiedzialna?
2) czy naliczając mi czynsz z dotacją, o której nawet nie wiem i która nie jest nigdzie w czynszu wyszczególniona, powinnam wykazać ją jako przychód lub darowiznę w zeznaniu rocznym? czy jest to tylko próba zastraszenia mnie?

Pytanie 1048
Dodano: 20 kwietnia 2015

Zwracam się do pana z zapytaniem odnośnie zaksięgowania likwidacji pozostałych budowli mieszczących się w zasobach mieszkaniowych. Zaksięgowałam 072/016.
Moje pytanie dotyczy konta 802 (czy powinnam pomniejszyć i z jakim kontem).

Pytanie 1047
Dodano: 20 kwietnia 2015

Spółdzielnia produkuje ciepło na potrzeby ogrzewania zasobów mieszkaniowych w 18 kotłowniach własnych/nie ma stosownej koncesji/ z których cześć znajduje się w budynkach mieszkalnych,a część stanowi kotłownię osiedlowe oraz zakupuje ciepło dla 6 budynków.
W aneksie do regulaminu w pkt.3.2.2 jest zapis,cytuje:Koszty dostawy ciepła dla ogrzewania i podgrzewania wody określa się jednolicie dla całości zasobów i wszystkich odbiorców,ogrzewanych centralnie i objętych dostawa cieplej wody,na podstawie kalkulacji planowej i wynikowej,niezależnie od źródła dostaw ciepła/kotłownie własne,zakup ciepła/.
Ponad to w pkt.3.2.3 jest zapis,cytuje:Kalkulacja kosztów,zarówno planowa jak i wynikowa uwzględnia:
a) koszty stale-niezależne od ilości wyprodukowanej energii cieplnej,które w szczególności obejmują:
- place i narzuty,
- świadczenia/bhp,PFRON,odpisy na f.socjalny/, -remonty,
- transport,
- koszty zarządu,
- podatek od nieruchomości,
- amortyzacje,
- koszty pozostałe,
b) koszty zmienne-zależne od energii wyprodukowanej na potrzeby c.o. i c.c.w.,które w szczególności obejmują:
- paliwo,
- energie elektryczna,
- ochronę środowiska,
- zakup ciepła.

Pytanie 1046
Dodano: 20 kwietnia 2015

Mąż nabył lokatorskie prawo mieszkaniowe w 1992r. Jego rodzice zgromadzili wkład mieszkaniowy, a następnie zrobili cesję książeczki na syna. Od 18 lat jesteśmy małżeństwem. Razem spłaciliśmy kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię w kwocie ok. 14000 zł i pozbyliśmy się spłat w normatywie przy czynszu. Pieniądze na wykup mieszkania są moimi środkami otrzymanymi ze spadku. Przez wszystkie lata razem utrzymujemy ww. mieszkanie i chcemy żeby było ono naszą współwłasnością.
Spółdzielnia odmówiła nam wystawienia dokumentów do notariusza na nas oboje, bo prawo do mieszkania nabył mąż jako kawaler, mówiąc ze notariusz może sporządzić rozszerzony wniosek na oboje, natomiast notariusz odmówił sporządzania aktu na nas oboje bo musi bazować na dostarczonych dokumentach ze spółdzielni ... ale chętnie w jakimś odstępie czasu sporządzi drugi akt notarialny (chyba darowizna) za następną opłatą. Czy spółdzielnia w takiej sytuacji może odmówić na wniosek mojego męża wystawienia dokumentów na nas oboje i potrzebne są aż dwa akty notarialne żeby mieszkanie stanowiło współwłasność? Bardzo proszę o odpowiedź. Mąż złożył podanie o wyjaśnienia zaistniałej sytuacji 29 grudnia 2014r. ale spółdzielnia mieszkaniowa do dnia dzisiejszego nie udzieliła nam odpowiedzi.

Pytanie 1045
Dodano: 07 kwietnia 2015

Czy ja mam płacić za wodę ile zużyłam czy za prognozę ile mi naliczyli przeciętnie ile człowiek zużywa?

Pytanie 1044
Dodano: 07 kwietnia 2015

Spółdzielnia podpisała umowę w sierpniu 2014 r. na wykonanie i montaż balustrad zamontowanych przed wejściem do klatek bloku. Spółdzielnia wpłaciła zaliczkę w wysokości 40% kwoty brutto ustalonej w umowie za wykonanie przedmiotu umowy. Faktury zaliczkowej nie otrzymano, część pracy wykonano lecz nie wszystko. Kontrahent unika kontaktu, obiecywał dokończenie prac ale tego nie wykonał. I teraz jak rozliczyć taką wpłaconą zaliczkę? Na podstawie umowy wyliczyć procentową część wykonania usługi i zakwalifikować do kosztów? C o z tym zrobić? czy pozostawić jeszcze i w bilansie ująć jako wpłacone zaliczki ? Czy można taką usługę zakwalifikować do funduszu remontowego czy jednak eksploatacja?

Pytanie 1043
Dodano: 07 kwietnia 2015

Czy lokator który ma prawo do mieszkania na podstawie umowy najmu, spółdzielczego prawa do lokalu może zostać członkiem wspólnoty mieszkaniowej?