Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 933
Dodano: 31 stycznia 2013

Czy Zarząd SM może przekazać część gruntów członkom spółdzielni w formie darowizny, jeżeli ten grunt jest w wieczystym użytkowaniu spółdzielni? Zabieg ten wiąże się z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w własność.

Pytanie 932
Dodano: 31 stycznia 2013

Spółdzielnia posiada dłużnika, członka Spółdzielni, lokatorskie prawo do lokalu. W lokalu zamieszkuje obecnie mąż główny lokator i jego żona. Postanowieniem sądu dokonano rozdzielności majątkowej oraz podziału korzystania z lokalu mieszkalnego w ten sposób, że jeden pokój dla męża, drugi dla żony a trzeci dla córki, która wcześniej zamieszkiwała w tym lokalu a obecnie już nie mieszka, pozostałe pomieszczenia do wspólnego użytku.
Czy spółdzielnia powinna naliczać osobno opłaty dla męża i dla żony i dla córki ( już nie mieszka) i dochodzić sądownie tych kwot przypisanych do osób?

Pytanie 931
Dodano: 31 stycznia 2013

W nieruchomości (budynku mieszkalnym - stanowiącym współwłasność -30% odrębna własność - dochód z wynajmu pomieszczeń po zsypowych oraz z wynajmu miejsc na reklamę w windach i korytarzu - jest ewidencjonowany jako dochód z działalności gospodarczej sp-ni. Moim zdaniem winien to być dochód nieruchomości - czy jestem w błędzie ?

Pytanie 930
Dodano: 31 stycznia 2013

Bardzo proszę o informację czy Rada Nadzorcza ma prawo żądać listy imiennej z nazwiskami właścicieli lokali mających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych. Moim zdaniem nie ale trudno mi przekonać o tym przewodniczącego RN.

Pytanie 929
Dodano: 31 stycznia 2013

Jestem posiadaczem garażu (odrębna własność- akt notarialny i księga wieczysta) na działce o pow. 1,25 h. Użytkownikami działki są Spółdzielnia Mieszkaniowa i właściciele garaży. Wszystkie garaże na działce zostały wybudowane przez ich właścicieli bez udziału spółdzielni ( 250 garaży). Średnia pow. garażu 15,8 m kw. Koszty eksploatacyjne za 1 m kw. Spółdzielnia nalicza w wysokości 1,92 zł miesięcznie, natomiast żadnych remontów garaży nie wykonuje jedynie koszenie trawy, obcinanie drzew, drobne remonty drogi co stanowi koszt około 15000,00 zł rocznie. Dodatkowo Spółdzielnia obciąża właścicieli garaży kosztami osiedla i zarządzania w kwocie ponad 60000,00 zł. Pytanie jakimi kosztami powinna obciążać Spółdzielnia właścicieli garaży posiadających odrębna własność, ponieważ są takimi samymi właścicielami gruntu jak Spółdzielnia i czy powinna podpisać z właścicielami garaży posiadającymi odrębną własność umowy na zaradzanie, zgodnie z ustawą o Spółdzielniach mieszkaniowych.

Pytanie 928
Dodano: 31 stycznia 2013

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może sfinansować legalizację ciepłomierzy w budynkach z funduszu remontowego?

Pytanie 927
Dodano: 31 stycznia 2013

Spółdzielnia na remont i modernizację kotłowni skorzystała z funduszu Norweskiego. I dodatkowo zaciągnęła kredyty. Następnie RN podwyższyła opłatę ekspl. o 0,20 gr/m. stosowną uchwałą w związku ze spłatą odsetek. Dzisiaj księgowa twierdzi że 0,20 gr to nie opata eksploatacyjna tylko ona to księguje na odrębnym koncie i odpisuje że opłata ekspl. nie uległa zmianie.

Pytanie 926
Dodano: 31 stycznia 2013

Proszę o podanie podstawy prawnej do naliczania spłaty należności za termomodernizację . Czy mogę prosi spółdzielnię o udostępnienie kosztorysu wykonania termomodernizacji w całym osiedlu.

Pytanie 925
Dodano: 31 stycznia 2013

Spółdzielnia jest inwestorem zastępczym czy koszty dotyczące przyłączenia do sieci kanalizacyjnej ( kwoty są bardzo duże) są kosztami spółdzielni wcześniej ktoś księgował je na środki trwałe w budowie i na konto rozliczenia miedzy okresowe, spółdzielnia działa w imieniu swoim na rzecz mieszkańców to chyba nie powinny być koszty spółdzielni jak to ująć w sf ?

Pytanie 924
Dodano: 31 stycznia 2013

Nawiązując do pytania nr 837 bardzo proszę o wyjaśnienie- czy umowy dzierżawy jakie są zawarte z członkami posiadających te garaże muszą być przed uwłaszczeniem zmienione na umowy najmu.