Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1104
Dodano: 04 kwietnia 2016

7 lat temu zmarła matka która była wdową .miała lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego .dzieci z pierwszego związku małżeńskiego -(z drugiego nie było dzieci ) w wyniku sprawy spadkowej po zmarłej mamie uzyskały wyrok iż nabyły prawo do spadku w różnych częściach, następnie udały się do spółdzielni z w/w wyrokiem i dowiedziały iż ich matka nabyła prawo do lokalu będąc w związku z mężczyzną. Który nie mieszkał z matka i zmarł dużo wcześniej od matki. To był matki drugi związek i rodzina nie utrzymywała żadnych kontaktów z rodziną drugiego męża matki, spółdzielnia nie chce wypłacić wkładu zgodnie z wyrokiem sądu . Do tej pory nikt nie zgłosił ze strony drugiego męża po spadek czy spółdzielnia postępuje zgodnie z prawem i co w takiej sytuacji należy zrobić

Pytanie 1103
Dodano: 04 kwietnia 2016

Z powodu dużego zadłużenia na lokalu mieszkalnym lokatorzy posiadający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zostali wykluczeni w 2005 roku i eksmitowani w 2013 Na kontach analitycznych z tytułu wkładu mieszkaniowego są kwoty 1. Na koncie 804/0 MA kwota 31000 zł, co stanowiło 70% pierwotnej wartości lokalu. 2. Na koncie 804/X MA 34000 przeszacowanie 3. Na koncie 804/Y WN 13000 umorzenie Spółdzielnia dokonała rozliczenia kredytu "starego portfela" na kwotę 11000 zł. Ponadto Spółdzielnia do czasu ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu musi gdzieś zawiesić kwotę 13000 z tytułu dotacji budżetowej co stanowi 30% pierwotnej wartości mieszkania.
W październiku 2014 roku mieszkanie zostało sprzedane (umowa przedwstępna ustanowienia odrębnej własności w formie aktu notarialnego) w związku z czym do Spółdzielni wpłynęła kwota 310000 zł. - wartość rynkowa lokalu.
1.W jaki sposób dokonać rozliczenia z byłym członkiem spółdzielni z tytułu wypłaty wartości rynkowej lokalu po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i związane z tym obowiązki spółdzielni jako płatnika?
2.W jaki sposób należy dokonać rozliczenia z byłym członkiem spółdzielni i gdzie przeksięgować wkład mieszkaniowy z kont 804?
3.Jaką kwotę należy wykazać w informacji PIT 8c?
4.Jak zaksięgować obciążenie kwotą 310000 wniesioną jako wartość rynkowa lokalu i co z wkładem nowego członka - jaka wartość?

Pytanie 1102
Dodano: 04 kwietnia 2016

Proszę o informację czy z środków gromadzonych na Funduszu Remontowym można pokryć stratę powstałą na eksploatacji z roku 2014?

Pytanie 1101
Dodano: 04 kwietnia 2016

Spółdzielnia sprzedała w drodze przetargu lokal mieszkalny na odrębną własność. Mieszkanie to miało status-lokatorskie (bez wkładu utworzone z mieszkań zakładowych). Lokator, który mieszkał zadłużył je i nastąpiła eksmisja. Pieniądze ze sprzedaży Spółdzielnia zgodnie z regulaminem przeznaczyła w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia poprzedniego użytkownika, a pozostałą część na Fundusz Remontowy.
Zaksięgowano:
-rozliczenie wpłaty 249-00/204 roz.z członkami i 856
FR
-rozliczenie sprzedaży mieszkania
zasoby mieszkaniowe/bud.mieszk.
umorzenia/zas.mieszk.
zas.mieszk./grunty
zas.mieszk.pr.wiecz.,gr.
Czy takie rozliczenie wpłaty z tyt. sprzedaży mieszkania jest prawidłowe, a może lokator nadal powinien figurować jako dłużnik ( w rzeczywistości on nie zapłacił zaległości czynszowej), a jeśli spłaci dług to może zaksięgować bezpośrednio na FR?

Pytanie 1100
Dodano: 04 kwietnia 2016

Ponownie zwracam się z zapytaniem jak według Pana wiedzy powinno się księgować faktury wystawione na członków Spółdzielni na zaliczki wpłacone na wkład budowlany jest to sprawa dla mnie bardzo pilna.

Pytanie 1099
Dodano: 04 kwietnia 2016

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i takie samo prawo do jednego z 15 -stu szeregowych garaży. Spółdzielnia mieszkaniowa postanowiła wyremontować nawierzchnię, która wspólna jest dla lokali mieszkaniowych i garaży . Koszty inwestycji zostały częściowo rozliczone z funduszu remontowego . Pozostałą cześć SM egzekwuje od członków oraz osób posiadających jednocześnie spółdzielcze własnościowe prawo do garażu w postaci wpłat gotówkowych jako wkład budowlany. Czy takie postanowienie jest zgodne z prawem?

Pytanie 1098
Dodano: 04 kwietnia 2016

Posiadam mieszkanie własnościowe. Mam pytanie, czy SM może obciążyć mnie kosztami oświetlenia pomieszczeń wspólnych? Ja jednak nie korzystam z takich, piwnicy nie posiadam, w klatkach schodowych wspólnych nie przebywam. Mam oddzielne wejście do mego mieszkania i w związku z tym oświetlenie mojej klatki schodowej jest podłączone do mojego licznika energii elektrycznej. Z zużycia energii rozliczam się indywidualnie ze spółką Tauron na podstawie odczytów licznika.
To drażliwy temat tym bardziej że kwota którą usiłuje się mnie obciążyć jest prawie 10 zł miesięcznie.

Pytanie 1097
Dodano: 04 kwietnia 2016

Jak rozumieć art 5 ust 1,2 dla nieruchomości wspólnej 5-budynkowej +lokale użytkowe z dochodem około 150000, na jednej działce gdzie około 60% to odrębna własność w SM?

Pytanie 1096
Dodano: 26 stycznia 2016

Spółdzielnia wybudowała płatny parking na terenie osiedla, na gruncie stanowiącym mienie Spółdzielni.
Wybudowany parking został wprowadzony do ewidencji środków trwałych zapisem 011/083. Decyzją Rady Nadzorczej dokonano sfinansowania z funduszu zasobowego -wolne środki (zapis księgowy 802-wolne środki/802-parkingi, boiska). Miejsca parkingowe są wynajmowane odpłatnie. Niektóre, ze względu na brak zainteresowania stoją nie wynajmowane. Dochód z tytułu wynajmu parkingów jest podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (przychód księgujemy na koncie 707 - pożytki z mienia spółdzielni - działalność opodatkowana).
W związku z powyższym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych mam pytanie:
Czy Spółdzielnia może naliczać amortyzację od wybudowanego parkingu księgując na koncie 507(koszty pożytków z mienia spółdzielni - działalność opodatkowana) i dodatkowo zapisem technicznym umorzenie środka trwałego konto 802(pomniejszając wartość parkingu)/802 zwiększając wolne środki?
Czy też ewentualnie mogłabym zaliczyć naliczone umorzenie do kosztów podatkowych bez księgowania amortyzacji w koszty?

Pytanie 1095
Dodano: 26 stycznia 2016

Z jakich środków należy finansować montaż kotłów gazowych w celu przygotowania ciepłej wody i ogrzania mieszkań. Czy jest to możliwe poprzez fundusz remontowy.