Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 968
Dodano: 31 stycznia 2013

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo zadłużyć mieszkanie własnościowe tłumacząc to zadłużenie kosztami jakie poniosła ocieplając budynek?? Jeśli tak to gdzie w takim razie idą pieniądze z termomodernizacji za którą płacimy w czynszu po 100zl. miesięcznie ( 1 Lokal )

Pytanie 967
Dodano: 31 stycznia 2013

Czy w akcie notarialnym o przeniesienie na odrębną własność spółdzielczego lokalu własnościowego musi być dokonany zapis że zarząd nieruchomością wspólną jest sprawowany przez Sp-nię Mieszkaniową na podstawia art. 1 ust. 3 i art. 27 ust. 2 ustawy o SM?Ponieważ zarząd ten wynika z mocy prawa to chyba nie ma konieczności ani obowiązku wpisywania do aktu notarialnego.

Pytanie 966
Dodano: 31 stycznia 2013

Spółdzielnia Mieszkaniowa , na podstawie umów, prowadzi rozliczenia rachunkowe dla dwudziestu wspólnot mieszkaniowych. Chciałbym dodać, iż przedmiotowe wspólnoty stanowią odrębne podmioty gospodarcze . Czy w tej sytuacji , zgodnie z zasadami określonymi w art. 76a ustawy o rachunkowości, spółdzielnia powinna zatrudniać osobę posiadającą certyfikat księgowy? . Uważam, że tak, pozostali członkowie zarządu uważają zupełnie inaczej.

Pytanie 965
Dodano: 31 stycznia 2013

Czy jedna osoba może pełnić funkcję zastępcy prezesa w dwóch spółdzielniach mieszkaniowych. W jednej jest na 1/4 etatu w drugiej na 1/2 etatu, - są to umowy o pracę i jeszcze pracuje na umowę o pracę na cały etat w innej firmie.

Pytanie 964
Dodano: 31 stycznia 2013

W budynku mieszkalnym 4-ry lokale są wynajmowane dla przedszkola - zgodnie w wyrokiem SN koszty utrzymania nieruchomości powinny być dzielone wg. powierzchni z lokalu urzydkowego i lokali mieszkalnych - w mojej sp-ni lokal użytkowy jest traktowany jako oddzielna nieruchomość i tak rozliczana

Pytanie 963
Dodano: 31 stycznia 2013

Dwa miesiące temu została powołana Wspólnota Mieszkaniowa w budynku składającym się z 18 mieszkań i 1 lokalu użytkowego. Lokal użytkowy oraz 16 mieszkań mają ustanowioną odrębną własność, dwa mieszkania nadal należą do spółdzielni. Wspólnota zrezygnowała z zarządzania przez spółdzielnię i powierzyła je nowemu zarządcy. Prezes spółdzielni mieszkaniowej przekazał dokumentację techniczna budynku, natomiast nie dokonał rozliczenia finansowego z właścicielami mieszkań. Na pisemne monity odpowiedział,że dokona tego po sporządzeniu bilansu. Czy istnieje jakiś przepis regulujący termin dokonania takiego rozliczenia? Brak rozliczenia, szczególnie funduszu remontowego i zaliczek na c.o, znacznie komplikuje podejmowanie decyzji i wywiązanie się z płatności za c.o. Istnieje jeszcze obawa, że spółdzielnia, z powodu podjęcia uchwały o upadłości ( czerwiec 2012r.), będzie chciała obciążyć nas zobowiązaniami wynikającymi z wielomilionowego długu, zajęcia komorniczego oraz kosztów prawniczych. Czy powołanie wspólnoty chroni jej członków przed tymi potencjalnymi zagrożeniami. Mamy wiedzę, że za długi spółdzielni jej członek odpowiada do wysokości udziałów, więc
teoretycznie nie powinniśmy mieć obaw. I tak z udziałów wszyscy członkowie zrezygnowali kilka lat temu na konto długów. Nasze członkostwo w spółdzielni wygasa 30września.

Pytanie 962
Dodano: 31 stycznia 2013

Mam założone w mieszkaniu wodomierze, zużyłam 20 m z.w. i 8 m c.w. policzono mi 28 m za z.w. i jeszcze raz 8 m za c.w. czy spółdzielnia nie pomyliła się?

Pytanie 961
Dodano: 31 stycznia 2013

Jak poprawnie zaksięgować odszkodowania otrzymane z gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego?

Pytanie 960
Dodano: 31 stycznia 2013

czy wg 3. [37]
Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni. Spółdzielnia mieszkaniowa w takim razie ma obowiązek prowadzenia strony z regulaminami? I jeśli tak, to jak nie ma strony internetowej w ogóle, gdzie nie mogę właśnie poczytać regulaminu to co wtedy?

Pytanie 959
Dodano: 31 stycznia 2013

Czy zaliczki za ogrzewanie muszę płacić takie jak naliczy spółdzielnia zawsze miałem zwrot 700zl , 1200zl tylko za tamten rok miałem nie dopłatę 220zl teraz jestem sam i wiem ze obecna zaliczka i tak jest wysoka a oni mi podwyższyli o 70 zł