Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 987
Dodano: 29 października 2013

Dotyczy rozliczenia centralnego ogrzewania:czy koszty c.o. wspólne bloku mogą rozliczane od metra mieszkania. Przecież koszty wspólne to koszt ogrzewania klatki i piwnicy itp. Dlaczego mając większe mieszkanie mam płacić wyższe koszty wspólne?

Pytanie 986
Dodano: 29 października 2013

W naszej Wspólnocie jest problem z opłatami za kotłownie tzn właścicielem kotłowni jest spółdzielnia mieszkaniowa, która pobiera opłaty za dostarczone ciepło. zaliczki są płacone cały rok, są one określone umową. Umowa właśnie się skończyła tzn. 30-04-2013. Czy spółdzielnia ma obowiązek rozliczenia się z poprzednich zaliczek dot. dostarczania ciepła? Podpisując nową umowę Wspólnota chciałaby mieć kalkulacje nowej stawki, czy może tego żądać od spółdzielni? czy jest jakaś podstawa prawna?

Pytanie 985
Dodano: 29 października 2013

Czy dokonana wypłata z kasy sp-ni w dniu 31 lipca - zwrócona do kasy w dniu 05.09.tego samego roku - dokumenty tej transakcji można usunąć - uznać, że taka operacja nie miała miejsca. (Przecież są raporty kasowe zamykany miesiąc itp. może tego nie rozumiem) proszę o informację za co góry uprzejmie dziękuje.

Pytanie 984
Dodano: 29 października 2013

Jestem członkiem RN od ponad roku. Z uwagi na duże nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych doszło do zmiany prezesa i księgowej.
Doprowadziliśmy w 2013r do pierwszej lustracji a spółdzielnia istnieje prawie 20 lat. Lustracja ujawniła szereg nieprawidłowości, jedną z nich było nie ustalanie wyniku na GZM i w zw.z tym błędnie sporządzany RZiS. Nowa księgowa otrzymała od lustratorki wzory sprawozdań jakie obowiązują spółdzielnie a w protokole z lustracji wskazany był sposób księgowania wyniku na GZM. Jednak księgowa nie ustaliła za 2012r. wogóle wyniku na GZM i sporządziła na dodatek Rachunek Wyników (stowarzyszenia, instyt.non profit) a nie RZiS. W bilansie środki pieniężne na rach.bank były niezgodne z potwierdzeniem sald otrzymanymi z banku a kasa "była na minus" czego nie było widać gdyż księgowa śr.pieniężne na rach. i w kasie ujęła saldem w jednej pozycji. Nowa księgowa pracowała od połowy 2012r. więc uważam, że wynik za 2012r. powinna ustalić prawidłowo a nie zganiać na nieprawidłowości z lat poprzednich. Jako członek RN sporządziłam protokół , rada zatwierdziła i wskazała na usunięcie nieprawidłowości. Zarząd i księgowa nie podjęła żadnych działań. RN podjęła uchwałę za nie przyjęciem sprawozdania i nie rekomendowała przyjęcia przez WZ. Jednak na WZ członkowie RN mając świadomość że spraw. jest błędne głosowali za przyjęciem a za nimi również pozostali członkowie spółdzielni. Sprawozdanie zostało zatwierdzone. Członkowie Zarządu i RN nie znają księgowości i razem z księgową moje uwagi bagatelizują, ja też jestem księgową i takie podejście jest dla mnie nie do przyjęcia. Wobec tego zamierzam złożyć rezygnację z bycia członkiem RN ale nie zamierzam nie analizować sprawozdań finansowych bo w końcu jestem dalej członkiem Spółdzielni. Czy nie będąc już członkiem RN będę mogła żądać wydania kserokopii zestawieni a obrotów i sald chociażby syntetyki oraz kserokopie potwierdzenia sald z banku? A może analitykę też bo w FK nie ma analityki poszczególnych mieszkańców?

Pytanie 983
Dodano: 24 czerwca 2013

Chciałbym zapytać cz spółdzielnia ma prawo zmiany sposobu ogrzewania bez zgody wszystkich lokatorów. Chodzi o zmianę centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe.

Pytanie 982
Dodano: 24 czerwca 2013

Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie: W mojej spółdzielni Radę Nadzorczą obowiązuje 3 miesięczny termin odpowiedzi ( taki zapis figuruje w statucie ). Czy przy ustalaniu terminu odpowiedzi powinno się brać pod uwagę zapisy Kpa odnośnie terminów, czy też Kpa nie ma tu nic do rzeczy? Ja uważam, że zapisy w statucie powinny być tworzone w oparciu o prawo wyższego rzędu.

Pytanie 981
Dodano: 23 kwietnia 2013

W spółdzielni stosujemy Pana Plan kont, czy dopuszcza się ewidencjonowanie zaliczek na media w zespole 2 i nie wykazywanie tego w sprawozdaniu finansowym po stronie przychodów i kosztów.

Pytanie 980
Dodano: 23 kwietnia 2013

Właśnie otrzymałam prognozę opłat na rok 2013 i pojawiła się nowa pozycja -"opłata eksploatacyjna kotłowni" w wysokości 0,45 za m2 pow. mieszkania.
Czy spółdzielnia ma prawo od tego roku wymagać opłaty za eksploatację kotłowni ?

Pytanie 979
Dodano: 23 kwietnia 2013

Dotyczy rozliczenia centralnego ogrzewania:czy koszty c.o. wspólne bloku mogą rozliczane od metra mieszkania. Przecież koszty wspólne to koszt ogrzewania klatki i piwnicy itp. Dlaczego mając większe mieszkanie mam płacić wyższe koszty wspólne.

Pytanie 978
Dodano: 23 kwietnia 2013

Czy spółdzielnia może w zmianie stanu produktów ( na koncie 647 lub 845) ujmować wynik ustalony na podstawie kosztów i przychodów dotyczących garaży i lokali usługowych na prawach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub własności odrębnej i rozliczać go wg art. 6.1 skoro przecież opłaty od tych lokali pobierane są na podst. art. 4 ust. 1-2 i 4