Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 953
Dodano: 31 stycznia 2013

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo zadłużyć mieszkanie własnościowe tłumacząc to zadłużenie kosztami jakie poniosła ocieplając budynek?? Jeśli tak to gdzie w takim razie idą pieniądze z termomodernizacji za którą płacimy w czynszu po 100zl. miesięcznie ( 1 Lokal )?

Pytanie 952
Dodano: 31 stycznia 2013

Mam pytanie dotyczące rozliczenia za ogrzewanie centralne w naszym bloku. Po okresie zimowym zaoszczędziliśmy z żona kwotę 288zl z czego spółdzielnia potraciła nam 150 zł nie wiemy za co, tak ze nadpłatę za centralne ogrzewanie zamiast mieć kwotę 288 zł mamy 138zl. Chciałbym się dowiedzieć czy takie działania spółdzielni są zgodne z prawem i czy spółdzielnia ma prawo dobierać się do moich oszczędności? proszę o pomoc bo nie wiem co mam z tym zrobić.

Pytanie 951
Dodano: 31 stycznia 2013

Proszę o podpowiedź w sprawie sposobu zaksięgowania wpłat od komornika z tytułu egzekucji komorniczej, a mianowicie na jakie konto należy ww. wpłaty księgować? Korzystamy z Pana planu kont dla spółdzielni i operację zaksięgowano następująco: wpłata od komornika konto-136; druga strona konto 249 (pozostałe rozrachunki).Czy taki sposób jest prawidłowy?

Pytanie 950
Dodano: 31 stycznia 2013

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa postępuje właściwie sporządzając plan inwestycyjny jako część rocznego planu finansowo-gospodarczego? Czy mamy obowiązek go sporządzać?Zawieramy w nim planowane zakupy środków trwałych takich jak np. nowe place zabaw, budowa chodników, zakup komputerów dla dz. księgowości. Dodam, iż zakupy z planu inwestycyjnego finansowane są z podziału nadwyżki bilansowej dokonanej na Walnym Zgromadzeniu.

Pytanie 949
Dodano: 31 stycznia 2013

Jaka ilość członków SM musi wyrazić zgodę na pobranie kredytu na docieplenie bloków. Czy każdy członek powinien wyrazić zgodę na piśmie?Proszę o podanie podstawy prawnej.

Pytanie 948
Dodano: 31 stycznia 2013

[rozwinięcie do pytania 872]
Informuję, że nie ma mam nic przeciwko zaliczkom pobieranym przez Spółdzielnie ale przeciwko braku rozliczeń za wodę w/g wskazań licznika, zaliczki pobierane przez Spółdzielnie na wodę są 6 krotnie wyższe od wskazań liczników. Spółdzielnia nie respektuje obowiązku rozliczania. Tym samym narażając członków na nieuzasadnione pobieranie opłat, nienależnych Spółdzielni z tytułu wody. Sam obowiązek nałożony prawem na Spółdzielnie nie skutkuje w rzeczywistości. Błędnie zinterpretowali Państwo moje pytanie, które brzmiało dlaczego Spółdzielnia dopuszcza się do ignorowania prawa rozliczania wody według liczników i faktycznych wskazań a nie według swojego widzimisię. A swoją drogą interesuje mnie gdzie te nadwyżki są księgowane, gdyż są nie uzasadnionym zyskiem Spółdzielni.

Pytanie 947
Dodano: 31 stycznia 2013

Mieszkam w bloku Spółdzielni Mieszkaniowej, w którym jest 12 lokali mieszkalnych (I i II piętro). W 2010 roku wszystkie lokale mieszkalne zostały przekształcone z prawa spółdzielczego w odrębną własność lokalu z aktami notarialnymi. Właścicielem parteru jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. Tu ma swoje biura oraz część z tych pomieszczeń wynajmuje innym na działalność gospodarczą. SM nie wyodrębniła swojego lokalu i nie spisała aktu notarialnego. Do chwili obecnej zarząd sprawowała SM, chcemy zmienić sposób zarządu i powołać wspólnotę mieszkaniową. Jak to zrobić? by nie stracić zebranych tak dużym wysiłkiem (3,94zł/m2) środków zgromadzonych na funduszu remontowym - na remont dachu z eternitu (dziurawego jak durszlak).
Doświadczenie dowodzi, że SM utrudnia nam powołanie wspólnoty mieszkaniowej. Przy oznaczeniu udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej pozbawiła nas udziału w kotłowni, musieliśmy dochodzić swoich praw na drodze sadowej, mimo że mamy własną kotłownię stosowała opłaty za c.o wg stawek osiedlowych, nie wydzieliła odrębnej własności swojego lokalu (byłoby 100% lokali wydzielonych w budynku), przez wiele lat nasz fundusz remontowy, SM przenosiła na inne budynki, nie zasila funduszu remontowego należnego z pow. jaką zajmuje w naszym budynku Prosimy o radę i wsparcie, jak nie popełnić błędu?

Pytanie 946
Dodano: 31 stycznia 2013

Mam pytanie dot. opodatkowania przychodów z tyt. wynajmu mieszkania, które należy do zasobów mieszkaniowych Spółdzielnia ale jest wynajęte na działalność gospodarczą a nie na mieszkaniową. Wiem, że są opodatkowane te przychody ale w jaki sposób przypisać koszty do takich przychodów? czy mogę proporcjonalnie do uzyskanych przychodów wyliczyć stosunkiem procentowym koszty?

Pytanie 945
Dodano: 31 stycznia 2013

W naszej spółdzielni został dokonany w roku 2004 podział na nieruchomości wielobudynkowe (od 3 do 5 budynków jedna nieruchomość), oraz dokonano połączenia budynków niskich z wysokimi (wieżowce) w jedną nieruchomość mimo iż do tych budynków jest dostęp drogi publicznej lub osiedlowej.
W związku z nowelizacją Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z: 14.VI.2007 oraz 18.XII.2009 Spółdzielnia nie dokonała zmian na nieruchomości jednobudynkowej i nadal przekształca mieszkania w odrębną własność wg. podziału z 2004 r (nieruchomości wielobudynkowe).
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania które są zamieszczone poniżej i z góry uprzejmie dziękuję za udzielenie ewentualnych odpowiedzi.
PYTANIA
1. Czy po nowelizacji Ustawy z dn. 18.12.2009 r, Spółdzielnia była zobowiązana podzielić istniejące nieruchomości wielobudynkowe na jednobudynkowe, z jednoczesnym prowadzeniem odrębnie dla każdej z nich ewidencji przychodów i rozchodów ?.
2. Jeśli tak, to jakie konsekwencje prawne i dla kogo pociąga nie wykonanie w/wym ustawowych obowiązków ?.
3. Jeśli odpowiedź na pyt nr 2 brzmi tak , to czy Rada Nadzorcza Spółdzielni, bądź inny organ czy też osoba ma prawo/obowiązek powiadomić odpowiednie urzędy (jakie?), o prawdopodobieństwie popełnienia np. przestępstwa przez Spółdzielnie ?.
4. Jeśli odpowiedź na pyt nr 3 brzmi tak, to czy Rada Nadzorcza lub inny organ lub osoba ma prawo/obowiązek podjęcia działań nakazujących Spółdzielni wykonanie podziału nieruchomości wielobudynkowych na jednobudynkowe ?.
5. Jeśli odpowiedź na pyt nr 4 brzmi tak, to czy np. z powodu przeterminowania, budżet państwa nie refunduje Spółdzielni kosztów podziału nieruchomości wielobudynkowych na jednobudynkowe to czy Rada Nadzorcza lub inny organ czy osoba ma prawo dochodzenia tych kosztów od winnych tych zaniedbań ?.
6. Czy po wejściu w życie Ustawy Spółdzielnia miała i nadal ma prawo dokonywać przekształceń mieszkań na odrębną własność na nieruchomościach wielobudynkowych, czyli faktycznie sabotować "jednobudynkowe" zapisy Ustawy i tym samym powiększać straty i błędy ?.
7. Czy w przypadku gdy spółdzielca mieszka w nieruchomości wielobudynkowej i chce przekształcić swoje mieszkanie na odrębną własność ale w nieruchomości jednobudynkowej to czy Spółdzielnia będzie zobowiązana taką wielobudynkową nieruchomość podzielić ?.
8. Czy w przypadku, gdy już "przekształceni" spółdzielcy (ilu?), zażądają zmiany ich wielobudynkowych nieruchomości na jednobudynkowe, to czy Spółdzielnia będzie zobowiązana:
a) wykonać odpowiedni geodezyjny podział ?
b) dokonać odpowiednich zmian notarialnych ?
9. Jeśli odpowiedź na pyt nr 8 brzmi tak, to kto ma pokryć koszty operacji z podpunktów a i b punktu 8 ?
10. Jeśli koszty aktu notarialnego będzie musiał ponieść spółdzielca, to czy będzie mógł skutecznie dochodzić od Spółdzielni zwrotu tych kosztów i z jakim uzasadnieniem ?.
11. Czym grożą straty/upadłość/ niegospodarność Spółdzielni dla jej
członków:
a) ze spółdzielczo - lokatorskim prawem do lokalu
b) ze spółdzielczo - własnościowym prawem do lokal
c)z prawem odrębnej własności

Pytanie 944
Dodano: 31 stycznia 2013

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa może z Funduszu Remontowego wybudować Kotłownię?Czy muszę płacić podwyższoną o 100% składkę na FR i godzić się na zaciągnięcie przez SM kredytu?