Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1065
Dodano: 15 września 2015

Czy SM może odliczyć podatek VAT od ekspertyzy wodomierza?

Pytanie 1064
Dodano: 15 września 2015

Wynik na gzm jest dodatni na 6 częściach (koloniach) Spółdzielni a ujemny na 1 części. I tak od sześciu lat. Księgowa twierdzi, że jest wyrównywany stopniowo i powoli, ale coś to jej zbyt wolno idzie (6 lat). Czy nie ma niebezpieczeństwa, że budynki z tej jednej kolonii wydzielą się jako wspólnota i potem już nigdy nie spłacą pozostałym spółdzielcom tego długu?
Te budynki z tej jednej kolonii stopniowo się grodzą, tak jakby miały w planie oddzielenie się od spółdzielni. Czy mamy coś robić czy ten niedobór uda może potem ew. odzyskać w razie ich wydzielenia się?

Pytanie 1063
Dodano: 15 września 2015

Po czym "normalny" członek spółdzielni może poznać, że wkłady budowlane lub mieszkaniowe są zaliczane do funduszy własnych spółdzielni zwiększając tym samym wartość spółdzielni ale tylko na papierze. Gdzie tego szukać, jakie pytania zadać księgowej?

Pytanie 1062
Dodano: 15 września 2015

W wyniku podziału osiedla na nieruchomości, dokonanego przez poprzedni zarząd spółdzielni mieszkaniowej, dla niezabudowanych terenów zostały założone osobne księgi wieczyste. Takie rozwiązanie zostało przyjęte w celu zapewnienia zarządowi spółdzielni możliwości dysponowania tymi nieruchomościami bez konieczności wyrażania zgody przez właścicieli wyodrębnionych lokali.
Jednak do dnia dzisiejszego nie zapadły decyzje dotyczące zagospodarowania wyżej wymienionych terenów, które przynosiłoby zyski. Natomiast cały czas generują one koszy w postaci podatków.
Czy kosztami podatków spółdzielnia może obciążyć wszystkich mieszańców osiedla (pozostałych nieruchomości), czy tylko członków spółdzielni? Wspomniane tereny nie są placami zabaw?

Pytanie 1061
Dodano: 15 września 2015

Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni należy do zakresu działania Rady Nadzorczej, czy zamiar przekroczenia planowanego zatrudnienia zobowiązuje Zarząd do uzgodnień z tym organem?

Pytanie 1060
Dodano: 15 września 2015

W spółdzielni znajduje się budynek z dwoma lokalami mieszkalnymi które ustanowiły odrębną własność. 1) czy spółdzielnia powinna pobierać opłatę eksploatacyjną i fundusz remontowy, 2) czy spółdzielnia powinna zdjąć z ewidencji środków trwałych w/w wymieniony budynek?

Pytanie 1059
Dodano: 15 września 2015

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może przeznaczyć środki uzyskane ze sprzedaży złomu na fundusz remontowy?

Pytanie 1058
Dodano: 15 września 2015

Czy żona może zasiadać w Radzie Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej, jeżeli jej mąż jest pracownikiem tej spółdzielni? Jeżeli nie,to poproszę akt prawny.

Pytanie 1057
Dodano: 12 maja 2015

Jest jestem mieszkańcem spółdzielni mieszkaniowej nazwa piękna nysa. Mam od roku problem z zarządem spółdzielni ponieważ wprowadzono winiety parkingowe oraz dodano znaki które tym informują. Ponieważ mam samochód to dostałem na niego winietę ale nie dawno zakupiłem drugi samochód i napisałem do spółdzielni o wydanie następnej winiety. Dostałem odpowiedź ze nie dostanie ponieważ już mam na jedno auto winietę. Straż miejska daje cały czas mieszkańcom blokady na drodze wewnętrznej i każe mandatami.

Pytanie 1056
Dodano: 12 maja 2015

Czy SM ma prawo ocieplić blok mieszkalny bez zgody właścicieli lokalów i pobierać za to dodatkowe koszty od mieszkańców?