Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 984
Dodano: 29 października 2013

Jestem członkiem RN od ponad roku. Z uwagi na duże nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych doszło do zmiany prezesa i księgowej.
Doprowadziliśmy w 2013r do pierwszej lustracji a spółdzielnia istnieje prawie 20 lat. Lustracja ujawniła szereg nieprawidłowości, jedną z nich było nie ustalanie wyniku na GZM i w zw.z tym błędnie sporządzany RZiS. Nowa księgowa otrzymała od lustratorki wzory sprawozdań jakie obowiązują spółdzielnie a w protokole z lustracji wskazany był sposób księgowania wyniku na GZM. Jednak księgowa nie ustaliła za 2012r. wogóle wyniku na GZM i sporządziła na dodatek Rachunek Wyników (stowarzyszenia, instyt.non profit) a nie RZiS. W bilansie środki pieniężne na rach.bank były niezgodne z potwierdzeniem sald otrzymanymi z banku a kasa "była na minus" czego nie było widać gdyż księgowa śr.pieniężne na rach. i w kasie ujęła saldem w jednej pozycji. Nowa księgowa pracowała od połowy 2012r. więc uważam, że wynik za 2012r. powinna ustalić prawidłowo a nie zganiać na nieprawidłowości z lat poprzednich. Jako członek RN sporządziłam protokół , rada zatwierdziła i wskazała na usunięcie nieprawidłowości. Zarząd i księgowa nie podjęła żadnych działań. RN podjęła uchwałę za nie przyjęciem sprawozdania i nie rekomendowała przyjęcia przez WZ. Jednak na WZ członkowie RN mając świadomość że spraw. jest błędne głosowali za przyjęciem a za nimi również pozostali członkowie spółdzielni. Sprawozdanie zostało zatwierdzone. Członkowie Zarządu i RN nie znają księgowości i razem z księgową moje uwagi bagatelizują, ja też jestem księgową i takie podejście jest dla mnie nie do przyjęcia. Wobec tego zamierzam złożyć rezygnację z bycia członkiem RN ale nie zamierzam nie analizować sprawozdań finansowych bo w końcu jestem dalej członkiem Spółdzielni. Czy nie będąc już członkiem RN będę mogła żądać wydania kserokopii zestawieni a obrotów i sald chociażby syntetyki oraz kserokopie potwierdzenia sald z banku? A może analitykę też bo w FK nie ma analityki poszczególnych mieszkańców?

Pytanie 983
Dodano: 24 czerwca 2013

Chciałbym zapytać cz spółdzielnia ma prawo zmiany sposobu ogrzewania bez zgody wszystkich lokatorów. Chodzi o zmianę centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe.

Pytanie 982
Dodano: 24 czerwca 2013

Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie: W mojej spółdzielni Radę Nadzorczą obowiązuje 3 miesięczny termin odpowiedzi ( taki zapis figuruje w statucie ). Czy przy ustalaniu terminu odpowiedzi powinno się brać pod uwagę zapisy Kpa odnośnie terminów, czy też Kpa nie ma tu nic do rzeczy? Ja uważam, że zapisy w statucie powinny być tworzone w oparciu o prawo wyższego rzędu.

Pytanie 981
Dodano: 23 kwietnia 2013

W spółdzielni stosujemy Pana Plan kont, czy dopuszcza się ewidencjonowanie zaliczek na media w zespole 2 i nie wykazywanie tego w sprawozdaniu finansowym po stronie przychodów i kosztów.

Pytanie 980
Dodano: 23 kwietnia 2013

Właśnie otrzymałam prognozę opłat na rok 2013 i pojawiła się nowa pozycja -"opłata eksploatacyjna kotłowni" w wysokości 0,45 za m2 pow. mieszkania.
Czy spółdzielnia ma prawo od tego roku wymagać opłaty za eksploatację kotłowni ?

Pytanie 979
Dodano: 23 kwietnia 2013

Dotyczy rozliczenia centralnego ogrzewania:czy koszty c.o. wspólne bloku mogą rozliczane od metra mieszkania. Przecież koszty wspólne to koszt ogrzewania klatki i piwnicy itp. Dlaczego mając większe mieszkanie mam płacić wyższe koszty wspólne.

Pytanie 978
Dodano: 23 kwietnia 2013

Czy spółdzielnia może w zmianie stanu produktów ( na koncie 647 lub 845) ujmować wynik ustalony na podstawie kosztów i przychodów dotyczących garaży i lokali usługowych na prawach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub własności odrębnej i rozliczać go wg art. 6.1 skoro przecież opłaty od tych lokali pobierane są na podst. art. 4 ust. 1-2 i 4

Pytanie 977
Dodano: 07 marca 2013

W 1993 roku nasz budynek został wybudowany za wkłady budowlane członków SM, którzy nabyli własnościowe prawo do lokali mieszkalnych i użytkowych. Po rozliczeniu z wykonawcą i zagospodarowaniu otoczenia, pozostał lokal użytkowy o pow. 150 m2 - tzn. wniesione wkłady budowlane pokrywały również koszty budowy tego lokalu.
Spółdzielnia nie rozliczyła z lokatorami kosztów budowy ich lokali - zatem uważam iż oprócz pomieszczeń przynależnych i standardowych składników nieruchomości wspólnej ( klatki schodowe, mury,dach itp. ) w naszym przypadku do nieruchomości wspólnej należy doliczyć ten lokal.
W uchwale Zarządu SM z 2007 r w/s wyodrębnienia własności lokali, Zarząd określa ten lokal jako "pomieszczenie spółdzielni" i we właściwym czasie członkowie SM nie odwołali się .W Księdze wieczystej w części wspólnej oczywiście również nie ma tego lokalu.
Chcemy oddzielić się od obecnej SM ( nowa SM). Na jakiej podstawie prawnej możemy domagać się przyznania nam tego lokalu w całości.

Pytanie 976
Dodano: 07 marca 2013

Bardzo proszę o odpowiedź w sprawie Wyroku Sądu Najwyższego dot. pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami na GZM z funduszu zasobowego spółdzielni.
W SM jest następująca sytuacja: ustalam wynik GZM na dz. 31.12.2012r. który wyniesie -58,00 tyś. w tym wynik narastająco na dz.31.12. 2011 r. wynosił -14,00 tyś. tj. 10 nieruchomości z ujemnym wynikiem 26,00 tyś. oraz wynik dodatni +12,00 tyś. - 4 nieruchomości. czy mogę pokryć te niedobory na gzm z lat 2009-2011 z funduszu zasobowego i czy mogę pokryć tylko nieruchomości z ujemnymi wynikami, czy wszystkie - także te z wynikiem.

Pytanie 975
Dodano: 07 marca 2013

Kupiłam nowe mieszkanie od Spółdzielni, nie mam jeszcze aktu notarialnego. Czy przy umowie kupna mieszkania lub odbiorze kluczy powinnam dostać jakiś dokument dotyczący przebiegu instalacji elektrycznej,wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania ? Ponieważ dokonując montażu dzwonka przewierciłam kabel elektryczny. kabel od dzwonka był tak wyprowadzony ze nie miałam możliwości przesuwania dzwonkiem tylko dopasowałam do kabli od dzwonka. Elektrycy ze spółdzielni mówią ze to nie ich wina oni zgodnie z przepisami robili moja tez nie bo dopasowałam dzwonek do kabli dzwonka. Gdybym miała odpowiedni dokument o przebiegu nie doszło by do przecięcia kabli z mojej strony.