Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1004
Dodano: 21 czerwca 2014

Wybudowaliśmy całkowicie z własnych środków segment mieszkalno-usługowy w zabudowie szeregowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Spółdzielni zapłaciliśmy 3% wartości nieruchomości za zastępstwo inwestorskie W 2007 r. wyodrębniliśmy nasze lokale w odrębną własność wraz z działką gruntu. Spółdzielnia w naszym budynku nie posiada żadnych części wspólnych .Posiadamy własne źródło ciepła i mamy indywidualne umowy z firmą dostarczającą energię elektryczną oraz wodę i ścieki. Spółdzielnia obciąża nas opłatą eksploatacyjną i funduszem remontowym. Przy czym za lokal użytkowy w wyższej stawce. Podając podstawę prawna art.26 ust.2 U.S.M. i art.4 ust 4 Usm. Pragnę nadmienić że nasze nieruchomości korzystają z drogi dojazdowej ogólnodostępnej ,która jest w wieczystym użytkowaniu Sp-ni. Spółdzielnia obciąża nas kosztami eksploatacyjnymi całego osiedla ,oraz całego mienia spółdzielni znajdującego się na innych osiedlach. Według naszej oceny czyni to niezgodnie z prawem. Jesteśmy gotowi wnosić ewentualne opłaty za korzystanie z drogi dojazdowej .Niestety Spółdzielnia nie godzi się z naszym stanowiskiem. Obciąża coraz to wyższymi kosztami eksploatacyjnymi.
Wielokrotnie prosiliśmy o przedstawienie kalkulacji podwyżek opłaty eksploatacyjnej i podstawy jej wprowadzenia. Nie otrzymujemy szczegółowych wyjaśnień,lub otrzymujemy lakoniczne odpowiedzi. W związku z takim traktowaniem zaprzestaliśmy wnoszenia podwyższonych opłat ,wnosząc w dotychczasowej wysokości,chociaż i do tych nie jesteśmy przekonani czy powinniśmy wnosić. Według naszej oceny po wyodrębnieniu wszystkich lokali w nieruchomości art.26 ust.1 Usm ,ustaje obowiązywanie ustawy o spółdz. mieszk. Moje pytanie brzmi ,czy Spółdzielnia ma prawo do obciążania nas kosztami na podstawie art.4 ust.4 usm i art.26 usm na jakie się powołuje.

Pytanie 1003
Dodano: 12 stycznia 2014

Od 2007 roku spółdzielnia źle naliczała mi opłatę za windę- miesięcznie nadpłacałam 20 zł. Otrzymałam pismo w którym przyznali się do pomyłki i udzielili bonifikaty ( tak to nazwali). Czy mogę wystąpić o zwrot od 2007 roku i czy nalezą mi się odsetki? Wiem że na należności cykliczne okres przedawnienia to 3 lata. Jednak to jest pomyłka, czuję się oszukana i chciałabym otrzymać zwrot tej kwoty. Jakimi przepisami mogę się wesprzeć?

Pytanie 1002
Dodano: 12 stycznia 2014

Mój Klient Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje remont balkonów w bloku mieszkalnym. W bloku nie ma lokali użytkowych, wszystkie mieszkania mają poniżej 150m kw, balkony nie są wydzielone, są częścią wspólną. Mamy wątpliwości co do stawki podatku VAT . Kontrahent zastosował w ofercie stawkę 23 % podatku VAT. Według Ustawy i rozporządzeń powinien zastosować stawkę obniżoną 8%

Pytanie 1001
Dodano: 12 stycznia 2014

Spółdzielnia posiada miejsca postojowe na terenie dwóch budynków. Czy przychody mogą być potraktowane jako pożytki tych budynków czy jako przychody z działalności gospodarczej i rozliczone wg pow. na wszystkie budynki?

Pytanie 1000
Dodano: 12 stycznia 2014

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy rozliczeniu mieszkańców za sezon grzewczy pomyłkowo zaniżyła zaliczki na c.o. Proszę o pomoc jak sprostować ten błąd lokatorzy już otrzymali rozliczenie c.o.?

Pytanie 999
Dodano: 12 stycznia 2014

Czy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może zaciągnąć kredyt na ocieplenie budynków bez zgody lokatorów? Prezes naszej Spółdzielni twierdzi, że nie potrzebuje zgody pisemnej od lokatorów na zaciągnięcie kredytu, który wszyscy będą musieli spłacać 15 lat.

Pytanie 998
Dodano: 12 stycznia 2014

W naszej Spółdzielni jest dużo nieprawidłowości. Przypuszczamy, że sąsiedzi (z tej samej klatki schodowej ) mogą wnosić opłaty za mieszkanie w zmniejszonej kwocie - w zamian za milczenie w pewnej sprawie, niekorzystnej dla zarządu.
Kto może to sprawdzić? Rada Nadzorcza nie wchodzi w rachubę.

Pytanie 997
Dodano: 24 grudnia 2013

Czy można zakwestionować podwyżkę zaliczki eksploatacyjnej? Jestem członkiem spółdzielni i mam prawo własnościowe do lokalu.

Pytanie 996
Dodano: 24 grudnia 2013

Proszę o Pana stanowisko w następującej kwestii. Spółdzielnia na dzień 30 czerwca 2013 r. osiągnęła nadwyżkę z tytułu wywozu nieczystości. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gostynina odnośnie gospodarowania odpadami to właściciele nieruchomości zobowiązani są zakupić pojemniki do wywozu nieczystości. Czy w/w nadwyżkę Spółdzielnia może przeznaczyć na zakup powyższych pojemników, czy musi ją rozliczyć z mieszkańcami?

Pytanie 995
Dodano: 24 grudnia 2013

Chciałem zapytać, czy zgodnie z zapisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jako członkowie możemy składać na Walne Zgromadzenie członków dowolne uchwały - skoro jest to najwyższy organ spółdzielni, czy jedynie te które należą do kompetencji Walnego zgromadzenia.