Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1039
Dodano: 07 kwietnia 2015

Moja Spółdzielnia której jestem członkiem w umowie nr 23/2012 z dnia 22.08.2012 r podpisaną przez Spółdzielnię a wykonawcą robót sanitarnych w § 1 ust.2 jest zapis, iż wykonawca zobowiązuje się do wykonania przyłącza sieci cieplnej czteroprzewodowej wraz z komorą ciepłowniczą do budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Wojska Polskiego 15 w Sejnach. Koszt wykonania tych prac wynegocjowano pomiędzy stronami na kwotę 54.000,- zł plus podatek VAT. Na te roboty wykonano projekt techniczny za który zapłacono kwotę 3.075 zł. Problem jest w tym, że budynek Wojska Polskiego 15, kanał ciepłowniczy oraz teren na którym wykonano komorę i przyłącze nie jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach.
Dlatego uprzejmie proszę o podanie czy komorę ciepłowniczą oraz przyłącze do budynku Wojska Polskiego 15 który nie jest własnością Spółdzielni można było wykonać ze środków spółdzielni. Jeżeli tak to w oparciu o jaką podstawę prawną oraz jaki przepis prawny pozwolił wykonać roboty finansowane przez Spółdzielnię dla budynku nie będącego własnością Spółdzielni.
Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa mogła przyjąć wykonaną komorę i przyłącze do obcego budynku na stan środków trwałych. Jeżeli tak to w oparciu o jakie podstawy prawne?

Pytanie 1038
Dodano: 05 lutego 2015

Mam własnościowe mieszkanie po rodzicach spadkowe. 33,5 m 2. W zasobach SM.
W roku 2007 lub 8 był obowiązek dokonania inwentaryzacji. Ustalenia metrażu. Obowiązku tego nie dokonano. Obmiaru nie było. Fizycznie nie dokonano obmiaru lokalu.
Zainstalowano podzielniki ciepła. Ciepło zużyte/ dwie rury 40 mm/ w Łazience rozlicza się od jej powierzchni x maksymalne zużycie. Wymiar łazienki to 2,2 m2 a jest liczone jako 2,9 m2.
Zwróciłem się do SM Nasza w Sosnowcu o dokonanie obmiaru lokalu.
Mieszkanie jest własnościowe w zarządzie SM. Nie zakładałem Księgi wieczystej. Otrzymałem dwukrotnie odmowę. SM twierdzi, że tego nie musi robić. Różnica w metrażu jest ok 2 m2.
W przypadku łazienki wnęka z szafą jest wliczona do łazienki a drugi raz do przedpokoju. Załączyłem mapkę. Stanowi ona dowód w sprawie. Otrzymana informacja,ze nie dokonano obmiaru a za metraż przyjęto wymiar innego mieszkania w pionie mnie śmieszy.
Zwróciłem się pismem o protokół z obmiaru, którego to nie dokonano. Prosiłem o mapkę lokalu dostałem, ale nie wiem czyjego lokalu ona dotyczy? Jak można tworzyć mapkę gdy nie dokonano obmiaru.? Mam taką odpowiedź na piśmie..Obmiaru nie dokonano...
Pytanie kto ma tę sprawę rozwiązać ?
Od powierzchni liczone są należności a także słynne rozliczenie ciepła przy zastosowaniu podzielników. Mogę dostarczyć ksero korespondencji do sprawy i oceny. Jak Pan ocenia postępowanie Zarządu SM Nasza ? Jak ten problem rozwiązać?
Nie mogę sprzedać lokalu bo ma wadę prawną. Zwróciłem się do SM pismem o dostarczenie zaświadczenia do notariusza. W dokumencie wstawiono 33,5 m2 . Jak można zmusić Zarząd do działania? Opadają ręce.

Pytanie 1037
Dodano: 05 lutego 2015

Spółdzielnia zakupiła na licytacji komorniczej lokal mieszkalny z prawem odrębnej własności oraz mieszkanie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego od dłużników spółdzielni mieszkaniowej.
Mieszkanie - odrębna własność została zakupiona za cenę na licytacji 50. 000 zł.
Mieszkanie to zostało wynajęte .
Mieszkanie - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało zakupione za cenę 80 000 zł na licytacji w celu sprzedaży na przetargu. Jakie księgowania powinny być przeprowadzone, czy oba mieszkania mają być przyjęte na środek trwały. Jak księgowo rozliczyć takie mieszkania.

Pytanie 1036
Dodano: 05 lutego 2015

Dotyczy funduszu udziałowego.
Pyt. 1. Czy środki funduszu udziałowego powinny być zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym np. na lokatach bankowych?
Pyt. 2. Czy przychody z odsetek od zdeponowanych środków funduszu udziałowego powinny zwiększać ten fundusz, waloryzując w ten sposób wniesione wkłady.
Pytania te zadaję, gdyż na przedostatnim Walnym Zgromadzeniu zapytałem o środki z fundusz udziałowego i od pani v-ce Prezes i zarazem Gł. Księgowej uzyskałem informację, że są to środki wirtualne.

Pytanie 1035
Dodano: 05 lutego 2015

Czy prezes Spółdzielni Mieszkaniowej może parkować swój prywatny samochód w posesji ( na podwórku )

Pytanie 1034
Dodano: 05 lutego 2015

Wyjaśnię sprawę w skrócie. Kupiłam mieszkanie na rynku wtórnym od właściciela który je nabył w ramach przetargu od spółdzielni mieszkaniowej. Posiadam akt notarialny i umowę przyrzeczenia przez spółdzielnie wyodrębnienia mieszkania. Do tej pory płaciłam czynsz jak wszyscy lokatorzy ale w październiku2014 roku zostałam powiadomiona że muszę płacić czynsz powiększony o podatek VAT,gdyż moje mieszkanie ma status do wyodrębnienia mieszkania i podlega podatkowi VAT,dodam że jest to blok z1976roku i są nieuregulowane grunty. Do czasu uregulowania gruntów muszę płacić czynsz zależny i niezależny od spółdzielni powiększony o 23%.Uważam że jest to niezgodne z prawem,moim zdanie stawka za wodę czy wywóz nieczystości jest równa dla wszystkich lokatorów a nie stawka za wodę dla jednych jest 100% a dla mnie 123%.Jestem członkiem tej spółdzielni. Moje pytanie brzmi; czy zgodne jest takie działanie spółdzielni w wyliczaniu opłat za mieszkanie?

Pytanie 1033
Dodano: 05 lutego 2015

Koszty zarządu i administracji w spółdzielni mieszkaniowej wynoszą 48% wpłat na eksploatację budynku, utrzymanie infrastruktury, koszty utrzymania mienia spółdzielni.
Jaką część wpłat powinny stanowić koszty zarządu i administracji. Czy możliwe jest aby mogły one przewyższać wszystkie w/w koszty?

Pytanie 1032
Dodano: 05 lutego 2015

Dziesięć lat temu spółdzielnia sprzedała zadłużone mieszkanie i z kwoty tej zaspokoiła swoje roszczenia. Pozostałą po tej operacji sumę (kilkadziesiąt tysięcy zł) lokowała na oprocentowanej lokacie czekając na zgłoszenie się osób uprawnionych do jej otrzymania. Od odsetek systematycznie odprowadzała podatek w imieniu byłej właścicielki mieszkania. W roku bieżącym mija 10 lat i roszczenia do zabezpieczonej kwoty przestaną być możliwe. Czy będzie opodatkowana podatkiem dochodowym kwota którą Spółdzielnia "przewłaszczy" na swój rachunek? Zaznaczam, że pieniądze te będą przeznaczone na działalność statutową.

Pytanie 1031
Dodano: 05 lutego 2015

Opłacam w czynszu utrzymanie zas.mieszk. a na osobnej książeczce fundusz remontowy,czy powinnam opłacać obydwie pozycje?

Pytanie 1030
Dodano: 05 lutego 2015

Jak prawidłowo zaksięgować odsetki naliczone i odsetki zapłacone przez lokatorów. Proszę podać konta z opisem.