Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1026
Dodano: 05 lutego 2015

Od pół roku domagam się od prezesa spółdzielni przedstawienia kalkulacji opłat eksploatacyjnych. Kalkulacji nie otrzymałem, ale też nie otrzymałem odmowy. Jak przymusić prezesa do zachowania zgodnego z prawem?

Pytanie 1025
Dodano: 05 lutego 2015

Jestem osobą która po sprawie spadkowej otrzymała część wkładu mieszkaniowego. W sprawie o eksmisje z powodu braku tytułu prawnego do lokalu, nie otrzymałam tego tytułu lecz otrzymałam sądownie przyznanie lokalu socjalnego i tegoż wkładu. Mam pytanie jeśli dostane to mieszkanie to czy wkład członkowski jest wypłacany przy wyprowadzce czy dopiero po przetargu na opuszczony lokal mieszkalny? Chcę wspomnieć, że przez ten czas oczekiwania doprowadziłam do częściowego zadłużenia mieszkania.

Pytanie 1024
Dodano: 05 lutego 2015

Jakie formalne wymogi powinna spełniać osoba/firma zewnętrzna żeby prowadzić księgowość spółdzielni mieszkaniowej?

Pytanie 1023
Dodano: 13 lipca 2014

Praktykowane było od kilku lat uchwalanie rocznego wynagrodzenia dla Zarządu przez RN.
W tym roku do czasu WZ Rada nadzorcza nie podjęła uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Zarządu na rok 2014 (m.in. z powodu nowego składu w którym jest poprzedni członek Zarządu oraz z powodu wpisania zwiększonego wynagrodzenia do planu finansowego).
Walne które odbyło się 24 czerwca nie zaakceptowało planu gospodarczego na rok 2014. Wnioskiem Walnego odbędzie się Nadzwyczajne Walne do 15 października w sprawie planu gospodarczego na rok 2014 i 2015.
Czy w związku z tym nie możemy wykonywać żadnych ruchów np. remontowych, wypłaty wynagrodzenia dla Zarządu, administratora i gospodarza?

Pytanie 1022
Dodano: 13 lipca 2014

W naszej Spółdzielni 1 budynek na podstawie Uchwały właścicieli lokali mieszkalnych utworzyli Wspólnotę Mieszkaniową na podstawie art.24.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych .Moje pytanie jest takie czy musi być spisany akt notarialny między Spółdzielnią a Wspólnotą w księdze wieczystej tego budynku niema zapisu o Zarządcy budynku?

Pytanie 1021
Dodano: 13 lipca 2014

Na Walnym Zgromadzeniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła że 109 członków sp-ni ( z 240) zostało poinformowane o WZ zbyt późno. Mam pytanie czy uchwały podjęte przez WZ mają w tej sytuacji moc wiążąca. Jedna z uchwał dotyczy zmiany statutu. Czy nie rodzi to zagrożenia dla ważności zmian dokonanych w statucie?

Pytanie 1020
Dodano: 13 lipca 2014

Czy osoba która pełniła funkcję członka rady nadzorczej przez 2 kadencje może jeszcze kiedykolwiek pełnić taką funkcję? Jeżeli tak to po jakim terminie można się ubiegać o członkostwo w radzie

Pytanie 1019
Dodano: 13 lipca 2014

Uzupełnienie do pytania 1009
Na mocy art. 36 par.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarządy Sp-ni interpretują, że członek Sp-ni udzielający pełnomocnictwa to pełnomocnik przejmuje wszystkie prawa tego członka wraz z głosowaniem nad uchwałami walnego zgromadzenia, czy tak może być, jeśli nie to czym można argumentować?

Pytanie 1018
Dodano: 13 lipca 2014

Posiadam nieruchomość w postaci lokalu mieszkalnego ( art. 46. § 1. K.c ) w nieruchomości, w której zarząd sprawuje spółdzielnia na zasadach opisanych w art. 27. ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nie jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej.
Czy w odniesieniu do art.1 ust. 5 [cyt:] ,, Spółdzielnia może zarządzać (...) tej nieruchomości", spółdzielnia mieszkaniowa świadcząc usługę zarządzania również na moją rzecz, a w szczególności dostarczając ,,media" ( towary i usługi ) do mojej nieruchomości nie jest zobowiązana o wcześniejsze zawarcie ze mną umowy? Umowy takiej nie posiadam.

Pytanie 1017
Dodano: 13 lipca 2014

Czy jest to działalność konkurencyjna ze strony Prezesa Spółdzielni?
W Statucie Spółdzielni jest zapisane:
Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
1) obsługa nieruchomości na własny rachunek,
2) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
4) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
5) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
6) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem,
7) działalność szkoleniowa
Natomiast Prezes spółdzielni jest Prezesem firmy która na stronie internetowej ma zapisane:
Firma zajmuje się kompleksową obsługą nieruchomości. W ramach naszej działalności oferujemy:
1. audyty energetyczne,
2. inżynierię finansową procesu termomodernizacji,
3. inwestorstwo zastępcze,
4. nadzór inwestycyjny,
5. realizację robót budowlanych,
6. zarządzanie nieruchomościami.