Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1184
Dodano: 05 czerwca 2018

Spółdzielnia w przejęła w formie aktu notarialnego 2 mieszkania za długi. Proszę o informację w jaki sposób wyksięgować zaległość od dłużnika czy powinien zostać w ewidencji na koncie "249" pozostałe rozrachunki. W obecnej chwili mieszkanie jest wynajmowane, po uzyskaniu zgody WZ zostanie sprzedane. Czy powinniśmy wyksięgować mieszkania ze środków trwałych i utworzyć na koncie 040 inwestycje w nieruchomości (w cenie przejętego długu czy wg cen rynkowych (operat).

Pytanie 1183
Dodano: 05 czerwca 2018

W naszej spółdzielni mieszkaniowej statut jasno stwierdza że kandydat do rady nadzorczej nie może być zadłużony wobec spółdzielni. Na tą okoliczność składają oświadczenie. Jeden z kandydatów skłamał w oświadczeniu i został wybrany do rady. Po wykryciu kłamstwa uregulował zaległości.
Czy może pozostać członkiem rady nadzorczej? Jeżeli nie to jakie kroki należy podjąć w celu usunięcia go z członka rady?

Pytanie 1182
Dodano: 05 czerwca 2018

Zostałem eksmitowany z mieszkania spółdzielczego do mieszkania socjalnego. Mieszkanie sprzedano za 95 000 zl. Dostałem wkład mieszkaniowy w wysokości 47 000 zł. Czy muszę zapłacić podatek?

Pytanie 1181
Dodano: 31 marca 2018

Zgodnie z ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych art 6 proszę o informacje czy salda z lokali innych niż mieszkaniowe z tytułem własnościowe -salda na koniec roku zasilają przychody lub koszty roku następnego.
Proszę o jak najszybsza odpowiedź, gdyż zbliża się rozliczenie roczne i chce rozliczyć prawidłowo

Pytanie 1180
Dodano: 31 marca 2018

Spółdzielnia mieszkaniowa zajmuje się tylko budową domów wielorodzinnych z wkładów budowlanych z ustanowieniem odrębnej własności lokalu. Spółdzielnia nie uzyskuje dochodów. Moje pytanie dotyczy księgowania kosztów na konto 083 tj kosztów dotyczących działalności operacyjnej, wynagrodzeń pracowników, czy księgujemy wszystkie faktury kosztowe na konto 083 i czy w kwocie brutto. Drugie pytanie na jakim koncie zaksięgować wpłatę wkładów budowlanych ( wg. nowych przepisów są to zobowiązania jak wygląda predekretacja takich wpłat).

Pytanie 1179
Dodano: 31 marca 2018

Czy Rada Nadzorcza swoją uchwałą ma prawo, bez zgody(uchwały)Walnego Zgromadzenia z pieniędzy wszystkich członków (z konta wkłady) spłacić na koniec 2017 roku za niewielką ilość członków kredyty " starego portfela "?
Czy RN następnie ma umocowanie prawne ,żeby ustalić odsetki od tych zobowiązań i podpisać umowy z członkami którym " pożyczone " zostały pieniądze na spłatę kredytu ?

Pytanie 1178
Dodano: 31 marca 2018

Spółdzielnia wyodrębniła lokal mieszkalny należący do spółdzielni, w najbliższym czasie będzie go sprzedawać. Rozumiem że przychód należy potraktować jako pożytek spółdzielni czy należy zapłacić Podatek?

Pytanie 1177
Dodano: 07 lutego 2018

Jak powinno wyglądać prawidłowe księgowanie zakupu windy dla osób niepełnosprawnych zamontowane w budynku administracyjnym spółdzielni sfinansowane z funduszu zasobowego , oraz jak ująć mieszkanie wybudowane z funduszu zasobowego przeznaczone na wynajem?

Pytanie 1176
Dodano: 07 lutego 2018

Nasza Spółdzielnia Postanowieniem Sądu przejęła za zadłużenia odrębny lokal mieszkalny za kwotę 32 tys. zł. Nieruchomość nie zostanie sprzedana do końca roku obrachunkowego. Mamy w związku z tym kilka pytań: 1) czy wartość przejętego lokalu należy potraktować jako przychód na spłatę zadłużenia poprzednich lokatorów jeśli tak jak to poprawnie zaksięgować;2 ) czy lokal powinien być zaksięgowany jako środek trwały, jeśli tak to czy z wartością ustaloną przez Sąd tj. 32 tyś. zł czy rzeczywiście poniesionych kosztów(zadłużenie zasadnicze, odsetki, koszty sądowe itp.); 3)czy przyjęcie lokalu jako środka trwałego nie będzie kolidowało z przeznaczeniem środków finansowych na cele statutowe w przypadku sprzedaży nieruchomości w przyszłości.

Pytanie 1175
Dodano: 07 lutego 2018

Jestem właścicielem garażu wraz z gruntem - grunt w wieczyste użytkowanie / garaż wyodrębniony/ posiadam akt notarialny przeniesienia prawa własności. Na działce jest 71 garaży w zabudowie szeregowej w tym 28 wyodrębnionych .
Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych mówi że spółdzielnia tworzy fundusz remontowy na cele mieszkaniowe. Nie ma zebrań remontowych na których podejmuje się decyzje o remontach garaży. Każdy remontuje z własnych środków. Czy naprawdę muszę wnosić opłaty na fundusz remontowy i w wysokości ustalanej przez spółdzielnię? obecnie wynosi to 6,60 + 23 % podatku Vat czyli 8,10 zł miesięcznie.