Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1194
Dodano: 29 kwietnia 2019

W październiku 2017 roku wystąpiłam o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności do Zarządu.
W maju 2018 roku otrzymałam sms'a, że moja sprawa jest w toku i wkrótce otrzymam informację o wezwaniu do notariusza.
W lipcu 2018 złożyłam do SM pismo z prośbą o wyjaśnienie bezczynności. Oczywiście nie otrzymałam odpowiedzi ani żadnej informacji w mojej sprawie. W związku z tym ustawa z 1 stycznia br. o przekształceniu wieczystego użytkowania gruntu w prawo własność gruntu mnie nie objęła. Czy mogę w tej sprawie jeszcze coś zrobić?
Spółdzielnia moim zdaniem nie wywiązała się ze swojego obowiązku i obawiam się, że taka sytuacja jest dla mnie zdecydowanie niekorzystna. Dodatkowo, pracownik w tym tygodniu (styczeń 2019) poinformował mnie, że do końca marca przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności nie może nastąpić, dopóki nie zostanie określona bonifikata jaką otrzyma spółdzielnia od miasta (w związku z ww. ustawą). Czy to jest prawda?

Pytanie 1193
Dodano: 29 kwietnia 2019

Otrzymałam kilka zapytań od lokatorów o przekształcenie mieszkań które spółdzielnia otrzymała bezpłatnie, wiec w tym wypadku obowiązuje mnie znowelizowana ustawa o spółdzielniach art 48, proszę jednak o sprecyzowanie pkt b jakie koszty można zaliczyć do kosztów nie uwzględnionych w umowie- czy minus na funduszu remontowym to są te koszty o których mówi ustawa może wystarczy zrobić wycenę lokalu i pobrać wkład w wysokości 5%

Pytanie 1192
Dodano: 29 kwietnia 2019

Mieszkam w mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim i przez 20 lat do czynszu był doliczany kredyt normatyw, kredyt który zaciągnęła spnia na budowę osiedla. Dług został umorzony, już go nie płacę. Doszły mnie słuchy, ze spnia nie miała prawa doliczać go do czynszu . Jeśli tak jest - czy jest możliwość odzyskania tego co wpłaciłam?

Pytanie 1191
Dodano: 29 kwietnia 2019

Bardzo proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Rada Nadzorcza może prowadzić nadzór i kontrolę nad działalnością spółdzielni. Czy może przeglądać dokumenty księgowe, księgi rachunkowe, raporty kasowe, wyciągi bankowe, sprawdzać sposób podziału i obciążeń kosztami poszczególnych nieruchomości. Czy może zapoznawać się z instrukcjami i regulaminami obowiązującymi w spółdzielni i wnosić do nich uwagi, czy też zdaniem Pana nie ma do tego umocowania prawnego. Jeżeli może to robić, to czy powinna to robić cała rada, czy może to sprawdzać poprzez komisję rewizyjną.

Pytanie 1190
Dodano: 29 kwietnia 2019

Gdzie w bilansie należy ująć kwotę wynikającą z niesprzedanych po zakończeniu inwestycji garaży i miejsc postojowych? Czy w pozycji należne wpłaty na kapitał podstawowy w aktywach bilansu? Wcześniej kwota ta była przedstawiana w pasywach bilansu ze znakiem ujemnym. Czy dochód uzyskany z opłat eksploatacyjnych na lokalach mieszkalnych i garażach nie członków spółdzielni należy opodatkować podatkiem dochodowym. Na nieruchomości występuje nadwyżka z tytułu opłat eksploatacyjnych w pozycji energia elektryczna. Co można z tą nadwyżką zrobić? Nadwyżka ta jest duża i po dokonaniu analizy okazuje się, że przez cały następny rok nie należy pobierać opłaty na energię elektryczną. Czy nadwyżki można przeznaczyć na wymianę oświetlenia na ledowe i jak to zrobić?

Pytanie 1189
Dodano: 29 kwietnia 2019

Bardzo proszę o pomoc w ujęciu wkładów budowlanych wnoszonych przez członków spółdzielni ubiegających się na podstawie umowy o budowę lokalu o ustanowienie odrębnej własności lokalu- budowanych z własnych środków członków, w BILANSIE wg przepisów w pozycji BIII.2.i . Księgowania dokonuję wg. Pana wskazówek z pyt 1186 tj.
Księgowanie , powinno być
MA- 080
WN- 011
Należność z tytułu wkładu
WN 245
MA 803
Wniesienie wkładu
WN 13
MA 245
Przeniesienie lokalu w własność odrębną
MA 011
WN - 250 - rozliczenie wkładu
WN 803
MA - 250
Problem , jest w tym,że moim zobowiązaniem będzie wpłata członka, czyli kwota która wpłynęła na konto MA 245, ale po stronie WN są należności do wpłacenia za lokal mieszkalny , saldo po wpłaceniu części należności jest WN 245 - czyli pozostała część kwoty jaką ma wpłacić członek. W związku z tym jakie saldo którego konta ujmuje się w księgach i bilansie jako Zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów (poz. B.III.2.i pasywów).
Saldo WN konta 245 jest zobowiązaniem członka względem spółdzielni a nie spółdzielni względem członka. Bardzo proszę o pomoc , ponieważ nie mogę wybrnąć z tego punktu w bilansie.

Pytanie 1188
Dodano: 05 czerwca 2018

Czy zasadne jest nakazywanie mi przez spółdzielnię wykonanie na własny koszt w ciągu 14 dni przeglądu instalacji elektrycznej w moim mieszkaniu. Z pisma, które otrzymałam 10 maja 2018 roku wynika,że spółdzielnia ogłosiła przetarg na wykonanie przeglądu i firma wykonała pracę w 2016 roku. W moim mieszkaniu nie zrobiono tego ponieważ wg spółdzielni nie udostępniłam mieszkania,a informacja wisiała na klatce schodowe. Ze względów zdrowotnych przebywałam u rodziny. Spółdzielnia znała moją sytuację posiadała też adres korespondencyjny. Wszelkie dokumenty dotyczące opłat,rozliczenia przesyłane były na ten adres regularnie ale przez 2 lata nie otrzymałam żadnego monitu w sprawie udostępnienia lokalu. Uważam,że Spółdzielnia powinna była powiadomić mnie niezwłocznie o konieczności udostępnienia lokalu przed dokonaniem rozliczenia z firmą a nie robić to w dwa lata po wykonaniu pracy przez firmę, która wygrała przetarg. W cenie znajdowała się przecież również opłata za wykonanie czynności w moim lokalu. Dlaczego za błędy lub usterki w pracy osoby nadzorującej to zadanie mam płacić po raz kolejny ja? Po co Spółdzielnia ogłasza przetarg na takie zadanie skoro każdy może wykonać to we własnym zakresie?

Pytanie 1187
Dodano: 05 czerwca 2018

Czy w spółdzielni mieszkaniowej Prezes Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy zlecenie?

Pytanie 1186
Dodano: 05 czerwca 2018

Bardzo proszę o informację czy moje księgowanie dla lokali mieszkalnych wybudowanych z własnych środków członków (podpisana ze spółdzielnią umowa o ustanowienie odrębnej własności ) jest prawidłowa:
-
MA- 080 - środki trwałe w budowie
WN-011- środki trwałe
-
MA - 011
WN - 250
-
WN - 845 - przych. przyszłych okresów
MA - 803 - wkłady budowlane
-
WN - 803
MA - 250

Pytanie 1185
Dodano: 05 czerwca 2018

SM oprócz bloków posiada także ciepłownię (CO i CWU). Czy dopuszczalne jest obciążanie ciepłowni np. 70% kosztów zarządu a reszta do metra lokali?