Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1204
Dodano: 29 kwietnia 2019

Jestem świeżo upieczona księgową w spółdzielni z tego powodu proszę o informacje gdyż mam problem z interpretacja ustawy o spółdzielniach art 6 który mówi, że różnica między kosztami
eksploatacji i utrzymania nieruchomości zasila przychody lub koszty roku następnego - odwołując się do ust 4( jakie lokale i z jakim tytułem prawnym ma prawo do zasilenia kosztów i przychodów). Proszę o szczegółową odpowiedź czy lokale inne niż mieszkaniowe z tytułem własnościowe i odrębne saldo ( przychody-koszty) przechodzi na rok następny?

Pytanie 1203
Dodano: 29 kwietnia 2019

Proszę o podpowiedź czy Zarząd Spółdzielni może obniżyć wartość mieszkania wystawionego na przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności?
Nadmieniam iż lokal zajmowany był na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Członek zrezygnował z członkostwa w spółdzielni przed nowelizacja usm i opróżnił lokal. Wartość lokalu została ustalona na podstawie operatu szacunkowego. Od 9 miesięcy mieszkanie wystawiane jest bezskutecznie na sprzedaż.

Pytanie 1202
Dodano: 29 kwietnia 2019

Proszę o informację co mam zrobić i jakie dokumenty zebrać aby przekształcić własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego w odrębną własność w sytuacji gdy spółdzielnia została zlikwidowana kilka lat temu ,a tylko mój lokal został nie przekształcony.

Pytanie 1201
Dodano: 29 kwietnia 2019

Jestem główną księgową Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiadacz trzech garaży o własnościowym prawie do nich kupił je na rynku wtórnym jako osoba fizyczna. Prosi nas aktualnie, bo rozpoczął działalność gospodarczą związaną z tymi garażami( prawdopodobnie sprzedaje-kupuje motocykle lub części do nich), żebyśmy mu wystawiali faktury co miesiąc za wnoszone opłaty eksploatacyjne za garaże . Czy mamy taki obowiązek i z czego on wynika Pana zdaniem? Czy wobec tego ‘',jeśli obowiązek wystawienia przez spółdzielnię faktury istnieje, powinniśmy zastosować podatek od nieruchomości wyższy,odpowiadający stawce związanej z prowadzoną działalnością? Oraz czy adresatem faktury będzie osoba fizyczna zgodnie z aktem notarialnym, czy firma tego pana? Mamy przekonanie, że faktura nie jest konieczna, a podstawą do ujęcia w koszty firmy właściciela garaży wydatku związanego z kosztami garażu mógłby być dokument naliczenia opłat.

Pytanie 1200
Dodano: 29 kwietnia 2019

Spółdzielnia dociepla bloki mieszkalne, w których znajdują się lokale spółdzielcze i wyodrębnione. Roboty są finansowane z funduszu remontowego i traktowane jako remont budynku, nie obciążają wkładów.
Czy niezależnie od tego, wartość tych robót powinna zwiększać wartość środka trwałego? Jak powinien wyglądać zapis księgowy w takim przypadku? Czy potraktowanie tych robót jako modernizacji-ulepszenia środka trwałego spowoduje konieczność wyłączenia tych kosztów z kosztów podatkowych?

Pytanie 1199
Dodano: 29 kwietnia 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa wprowadziła obowiązkowe winiety naklejane na szyby samochodu informując że prowadzi bazę danych ich właścicieli oraz ich samochodów, oraz kary pieniężne za korzystanie z parkingu przez osoby mające samochody bez winiet. Do tej pory wjeżdżałem ja, siostra albo mój brat do mieszkającej tam mamy korzystając z legalnego jednego pilota do szlabanu za którego płaci się czynsz na ew serwis. To że odwiedzamy wymagającej opieki mamę zamiennie i nie jesteśmy mieszkańcami nie pozwala nam uzyskać wszystkim obowiązującej winiety. Czy takie praktyki ograniczania dostępu winietami są dozwolone? Przecież wystarczyłaby nie przylepiana plakietka z odpowiednio zaawansowaną grafiką bez nr rejestracyjnego? Czy baza danych nie jest czasem nadgorliwością kłócącą się z zapisami RODO? Czy konsekwencje z finałem w sądzie są poważne gdy osobą odpowiedzialną za stwierdzenie faktu parkowania jest nie policjant czy strażnik miejski na ulicy a osoba wyznaczona przez zarząd, fotografująca bez zgody właściciela samochód z nr rejestracyjnym? Czy tablica informacyjna spółdzielni z zapisami regulaminu karania jest wystarczająca do prawidłowego wyegzekwowania płatności?

Pytanie 1198
Dodano: 29 kwietnia 2019

Moje pytanie brzmi - jak powinno wyglądać prawidłowo księgowanie?
Fundusz celowy ze środków wpłacanych przez mieszkańców spółdzielni (Fundusz celowy - MA 810)
Budowa - zakupy (Fundusz celowy WN 810, MA 202)
Budowa kotłowni - zakupy (WN 080, MA 202)
Oddana do użytku - OT (WN 012, MA 080)
Jak rozliczyć fundusz celowy??

Pytanie 1197
Dodano: 29 kwietnia 2019

Bardzo proszę o pomoc w poprawnym księgowaniu następującej sytuacji:
W naszej Spółdzielni została przeprowadzona termomodernizacja budynków. W tym celu został utworzymy "Fundusz remontowy celowy" na który mieszkańcy dokonują comiesięcznych wpłat wg m2 mieszkanie wg stawki uchwalonej przez Radę Nadzorczą. W regulaminie tego Funduszu widnieje zapis, że mieszkańcy mogą dokonać wcześniejszej spłaty Funduszu po zakończeniu remontu wg otrzymanego rozliczenia.
Miesięczne wpłaty na FR celowy księgowane są: Ma kto 700/Wn 204 rozrachunki z mieszkańcem oraz rozliczane w koszty Wn "4"/Ma 490 oraz Wn "5"/Ma 856 FR celowy.
Czy przy dokonaniu przez mieszkańca wcześniejszej spłaty FR celowego w całości po rozliczeniu, należy ją zaksięgować w podobny sposób jak wpłaty miesięczne? jaki dokument powinien otrzymać mieszkaniec jako "potwierdzenie rozliczenia/wpłaty"?

Pytanie 1196
Dodano: 29 kwietnia 2019

Bardzo proszę o poradę w sprawie przetargu na ocieplenia budynku. Jest to blok wielorodzinny, spółdzielczy. Byłem dzisiaj w mojej Spółdzielni Mieszkaniowej w w/w sprawie. Dowiedziałem się że w przypadku ocieplenia budynku w którym mieszkam, spółdzielnia musi ogłosić przetarg na wykonanie tejże pracy. Bez przetargu nawet nie ma o czym marzyć. Cena za m2 jaką usłyszałem trochę mnie przeraziła. Kontaktowałem się z firmą, która w zeszłym roku zakończyła ocieplanie budynku w którym mieszkają moi rodzice. Muszę powiedzieć że jest ocieplony bardzo elegancko, a współlokatorzy zadowoleni. W trakcie rozmowy z przedstawicielem firmy dowiedziałem się, że mamy prawo sami decydować o tym czy chcemy firmę w drodze przetargu, czy też tą którą sobie sami wybierzemy. Czyli firma (nasza-wybrana) robi pomiary, kosztorys, i inne potrzebne papiery, my to zanosimy do spółdzielni, a oni zajmują się dalej tą sprawą. No i teraz czy rzeczywiście tak jest. Nadmienię że koszt ocieplenia za m2 będzie o ponad połowę tańszy niż ten który mi zaproponowano w spółdzielni przez jakąś firmę w drodze przetargu.

Pytanie 1195
Dodano: 29 kwietnia 2019

Jestem główną księgową spółdzielni mieszkaniowe od paru miesięcy i mam jeszcze problem z zaksięgowaniem niektórych operacji a znalazłam Pana stronę z której można dużo się dowiedzieć i nauczyć. Tam też wyczytałam że można zadać pytanie,więc z tego korzystam i bardzo proszę o pomoc.
1. Otrzymałam pożyczkę na termomodernizację z WFOŚ,po spełnieniu określonych warunków część pożyczki została umorzona;jak i gdzie zaksięgować otrzymaną pożyczkę i jej częściowe umorzenie-czy na fundusz remontowy termomodernizacyjny czy pozostałe przychody?
2. Członek spółdzielni zadłużony z tyt.opłat za mieszkanie zwrócił się z prośbą o odpracowanie długu,Zarząd wyraził na to zgodę. Czy prawidłowe jest księgowanie WN 761-pozostałe koszty operacyjne/MA 204-Rozrachunki z tyt.opłat eksploatacyjnych?Umowa ta nie rodzi przysporzenia dla odpracowującego dług i nie jest opodatkowana ani ozusowana.
3. Kontrahent wpłacił mi kaucję 3.000,00 zł jako zabezpieczenie wykonanych robót. W momencie kiedy okazało się że musi zrobić poprawki, napisał oświadczenie ,że zrzeka się kaucji w całości na rzecz firmy która te poprawki wykona. Zewnętrzna firma pomalowała drzwi powtórnie i wystawiła za to fakturę na 2600,00 zł. Jak i gdzie zaksięgować te operacje?Czy przeznaczenie kaucji na zapłatę zobowiązania będzie skutkowało naliczeniem podatku VAT?
4. Spółdzielnia wystawiła firmie zewnętrznej która wykonuje prace ociepleniowe faktury za zużyte media. Faktury zostały wystawione w m-cu styczniu 2019 r z datą sprzedaży grudniową 2018.Obowiązek w podatku VAT powstanie w XII/2018 r,a do jakiego okresu należy zaliczyć przychody z tego tytułu?XII/2018 czy I/2019?Jak zaksięgować powyższe faktury?
5. Czy można wpisać w regulamin funduszu remontowego że będzie on m.in.tworzony z kredytów i pożyczek ,czy taki zapis jest błędny?