Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 3
Dodano: 11 maja 2005

Czy przychody Spółdzielni z tytułu opłat za najem dodatkowych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli tak, to, jaką stawką?

Pytanie 2
Dodano: 11 maja 2005

Jaki podatek VAT obowiązuje, gdy w niektórych lokalach mieszkalnych na części powierzchni użytkowej (najczęściej obejmującej 1 pokój) prowadzona jest przez członków spółdzielni, którym przysługuje tytuł prawny do tego lokalu, działalność gospodarcza, przy czym funkcja lokalu nie ulega zmianie, tzn. nadal jest to lokal mieszkalny?

Pytanie 1
Dodano: 11 maja 2005

Spółdzielnia Mieszkaniowa prosi o wyjaśnienie jak należy traktować opłaty od osób nie będących członkami spółdzielni, ale posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.