Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1181
Dodano: 31 marca 2018

Zgodnie z ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych art 6 proszę o informacje czy salda z lokali innych niż mieszkaniowe z tytułem własnościowe -salda na koniec roku zasilają przychody lub koszty roku następnego.
Proszę o jak najszybsza odpowiedź, gdyż zbliża się rozliczenie roczne i chce rozliczyć prawidłowo

Pytanie 1180
Dodano: 31 marca 2018

Spółdzielnia mieszkaniowa zajmuje się tylko budową domów wielorodzinnych z wkładów budowlanych z ustanowieniem odrębnej własności lokalu. Spółdzielnia nie uzyskuje dochodów. Moje pytanie dotyczy księgowania kosztów na konto 083 tj kosztów dotyczących działalności operacyjnej, wynagrodzeń pracowników, czy księgujemy wszystkie faktury kosztowe na konto 083 i czy w kwocie brutto. Drugie pytanie na jakim koncie zaksięgować wpłatę wkładów budowlanych ( wg. nowych przepisów są to zobowiązania jak wygląda predekretacja takich wpłat).

Pytanie 1179
Dodano: 31 marca 2018

Czy Rada Nadzorcza swoją uchwałą ma prawo, bez zgody(uchwały)Walnego Zgromadzenia z pieniędzy wszystkich członków (z konta wkłady) spłacić na koniec 2017 roku za niewielką ilość członków kredyty " starego portfela "?
Czy RN następnie ma umocowanie prawne ,żeby ustalić odsetki od tych zobowiązań i podpisać umowy z członkami którym " pożyczone " zostały pieniądze na spłatę kredytu ?

Pytanie 1178
Dodano: 31 marca 2018

Spółdzielnia wyodrębniła lokal mieszkalny należący do spółdzielni, w najbliższym czasie będzie go sprzedawać. Rozumiem że przychód należy potraktować jako pożytek spółdzielni czy należy zapłacić Podatek?

Pytanie 1177
Dodano: 07 lutego 2018

Jak powinno wyglądać prawidłowe księgowanie zakupu windy dla osób niepełnosprawnych zamontowane w budynku administracyjnym spółdzielni sfinansowane z funduszu zasobowego , oraz jak ująć mieszkanie wybudowane z funduszu zasobowego przeznaczone na wynajem?

Pytanie 1176
Dodano: 07 lutego 2018

Nasza Spółdzielnia Postanowieniem Sądu przejęła za zadłużenia odrębny lokal mieszkalny za kwotę 32 tys. zł. Nieruchomość nie zostanie sprzedana do końca roku obrachunkowego. Mamy w związku z tym kilka pytań: 1) czy wartość przejętego lokalu należy potraktować jako przychód na spłatę zadłużenia poprzednich lokatorów jeśli tak jak to poprawnie zaksięgować;2 ) czy lokal powinien być zaksięgowany jako środek trwały, jeśli tak to czy z wartością ustaloną przez Sąd tj. 32 tyś. zł czy rzeczywiście poniesionych kosztów(zadłużenie zasadnicze, odsetki, koszty sądowe itp.); 3)czy przyjęcie lokalu jako środka trwałego nie będzie kolidowało z przeznaczeniem środków finansowych na cele statutowe w przypadku sprzedaży nieruchomości w przyszłości.

Pytanie 1175
Dodano: 07 lutego 2018

Jestem właścicielem garażu wraz z gruntem - grunt w wieczyste użytkowanie / garaż wyodrębniony/ posiadam akt notarialny przeniesienia prawa własności. Na działce jest 71 garaży w zabudowie szeregowej w tym 28 wyodrębnionych .
Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych mówi że spółdzielnia tworzy fundusz remontowy na cele mieszkaniowe. Nie ma zebrań remontowych na których podejmuje się decyzje o remontach garaży. Każdy remontuje z własnych środków. Czy naprawdę muszę wnosić opłaty na fundusz remontowy i w wysokości ustalanej przez spółdzielnię? obecnie wynosi to 6,60 + 23 % podatku Vat czyli 8,10 zł miesięcznie.

Pytanie 1174
Dodano: 03 stycznia 2018

Spółdzielnia zawarła umowę dzierżawy lokalu użytkowego na cel budowy kotłowni gazowej. Czy poza dzierżawą lokalu inwestor powinien był równocześnie dysponować prawem do stosownej części działki, na której jest posadowiony budynek? Budynek nie jest zawieszony w próżni, wobec tego- czy dzierżawa lokalu spełnia wymogi " dysponowania nieruchomością na cele budowlane"? Dodam, że projekt bloku nie przewidywał budowy kotłowni.

Pytanie 1173
Dodano: 03 stycznia 2018

Mam 2 pytania związane z różnymi stawkami opłat eksploatacyjnych i na fundusz remontowy dla członków i nie-członków spółdzielni.
1/ Czy władze spółdzielni mogą jednocześnie wprowadzić zwyżkę opłat eksploatacyjnej i na fundusz remontowy dla nie-członków spółdzielni. Tłumaczą to osiąganiem nadwyżki bilansowej z tytułu pożytków powstałych z tytułu gospodarowania mieniem spółdzielni, która jest rokrocznie przeznaczana na fundusz remontowy (schemat opisany przez Pana w pytaniu nr 1156 skutkujący podwyżką opłaty na ten fundusz dla nie-członków). Ale jednocześnie planują podnieść opłatę eksploatacyjną dla nie-członków z powodu osiągania dodatkowych przychodów z mienia spółdzielni. Uważam że albo jedno albo drugie. Skoro mamy ekstra przychody funduszu remontowego, to nie ma dodatkowych przychodów na eksploatacji, co ma być powodem podwyżki opłaty eksploatacyjnej.
2/ Czy decyzje o takim różnicowaniu opłat może podejmować sam zarząd lub rada spółdzielni, czy jednak powinno to być ujęte w odpowiednich regulaminach gospodarki zasobami i ew. zasad naliczania opłat, które w naszej małej spółdzielni uchwala walne zgromadzenie. Czy nie powinno decydować o tym walne zgromadzenie członków?

Pytanie 1172
Dodano: 03 stycznia 2018

1. Sprzedajemy mieszkanie, które było lokatorskie. Jak należy zaksięgować tą operację?
2. Czy sprzedaż mieszkania rodzi skutki CIT?