Dokumenty

Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej

Pobierz dokument Microsoft Excel Adobe PDF

Sprawozdanie finansowe Nieruchomości

Pobierz dokument Microsoft Excel Adobe PDF

Sprawozdanie finansowe spółki

Pobierz dokument Microsoft Excel Adobe PDF

Kartoteka właściciela

Pobierz dokument Adobe PDF

Uchwała w sprawie wyboru sposobu prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną

Pobierz dokument Microsoft Word Adobe PDF