Dokumenty

Projekt Uchwały Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie zasad rachunkowości

Pobierz Microsoft Word Adobe PDF

Formularz zamówienia Microsoft Word Adobe PDF

Na płytach CD jest już dostępny Załącznik Nr1: "Opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych". Cena 67zł 10gr. Nr konta 27 1090 1694 0000 0001 0435 0821. Zamówienie: faxem pod nr tel. 022 848 05 04; pocztą elektroniczną: ksiegowosc@dziewior.pl; listowniePobierz Microsoft Word Adobe PDF

Pobierz Microsoft Word Adobe PDF

Pobierz Microsoft Word Adobe PDF

Pobierz Microsoft Word Adobe PDF

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni

Pobierz dokument Microsoft Excel Adobe PDF

Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej

Pobierz dokument Microsoft Excel Adobe PDF

Sprawozdanie finansowe Nieruchomości

Pobierz dokument Microsoft Excel Adobe PDF

Sprawozdanie finansowe spółki

Pobierz dokument Microsoft Excel Adobe PDF

Kartoteka właściciela

Pobierz dokument Adobe PDF

Ministerstwo Finansów zwalnia bonifikaty otrzymywane przez członków spółdzielni przy przekształcaniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Treść pisma Ministerstwa Finansów do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie dotyczące opodatkowania bonifikat przy przekształcaniu mieszkań lokatorskich w własnościowe.

Pobierz dokument Microsoft Word Adobe PDF

Uchwała w sprawie wyboru sposobu prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną

Pobierz dokument Microsoft Word Adobe PDF