Czasopisma

Miesięcznik Domy Spółdzielcze

Miesięcznik "Domy Spółdzielcze" jest pismem ogólnopolskim, którego pierwszy numer ukazał się w 1957 r. Zarówno w latach ubiegłych, jak i obecnie na łamach "DS" poruszane są wszystkie sprawy mające bezpośredni lub tylko pośredni związek ze spółdzielczością mieszkaniową. I tak pismo:

  • pełni rolę praktycznego poradnika dla władz spółdzielni we wszystkich zakresach działania spółdzielni,
  • ułatwia komunikowanie się środowiska spółdzielczości mieszkaniowej,
  • służy wymianie szeroko rozumianej informacji,
  • inicjuje wymianę poglądów niezbędnych do wypracowania optymalnych kierunków rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej.

Strona internetowa miesięcznika: www.domyspoldzielcze.pl