Czasopisma

Miesięcznik Mieszkanie i Wspólnota

Okładka najnowszego numeru

Miesięcznik "Mieszkanie i Wspólnota" o nakładzie 5.500 egz. ma charakter poradnika w zakresie zarządzania budynkiem wielorodzinnym. Adresowany jest przede wszystkim do zarządów wspólnot mieszkaniowych, właścicieli i zarządców nieruchomości, menedżerów zarządzających własnością komunalną, jak również do firm developerskich i zarządów spółdzielni mieszkaniowych.

Rozprowadzany jest głównie poprzez stałą prenumeratę, w związku z czym trafia bezpośrednio do osób najbardziej zainteresowanych daną tematyką, podejmujących decyzje finansowe, dokonujących wyboru wykonawców różnego rodzaju prac, technologii.

Pismo "Mieszkanie i Wspólnota" dostępne jest również w bibliotekach szkół wyższych i księgarniach specjalistycznych.

Coraz liczniejsze grono naszych czytelników, dzięki wieloletniemu doświadczeniu publicystycznemu naszych autorów i ekspertów, uzyskuje potrzebną wiedzę przekazywaną w sposób profesjonalny i przejrzysty, zrozumiały dla każdego.

Tematy przedstawiane na łamach pisma są także prezentowane podczas spotkań, konferencji, szkoleń organizowanych przez redakcję.

Miesięcznik "Mieszkanie i Wspólnota" jest dogodnym miejscem prezentacji przedsiębiorstw obsługujących wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zaczynając od małych firm świadczących usługi porządkowe, remontowe, budowlane, aż po wielkie przedsiębiorstwa, towarzystwa ubezpieczeniowe i banki.

Strona internetowa miesięcznika: www.mieszkanie-i-wspolnota.pl

Z poważaniem

Redaktor naczelny
Krzysztof Pławski