Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej za rok 2014

W dniu 4 lutego 2015 odbyło się szkolenie dotyczące sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2014, nadal można zakupić materiały szkoleniowe.

Cena za komplet: 123 zł (z VAT).
Zgłoszenia prosimy wysyłać e-mailem na adres:

W sprzedaży skrypty dotyczące

polityki rachunkowości, nowelizacji ustawy o podatku VAT i CIT wg stanu na dzień 1 stycznia 2013

zobacz więcej

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 16 stycznia 2017
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1126
Dodano: 16 stycznia 2017

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu usługowego wolnostojącego. Lokal został wybudowany z własnych środków. Czy spółdzielnia ma prawo do pobierania opłat? Jeśli tak to do jakich?

Pytanie 1134
Dodano: 16 stycznia 2017

Mieszkanie w bloku (spółdzielnia mieszkaniowa) wybudowanego z KFM W 2000 r wpłaciłem 30% wkładu mieszkaniowego, pozostała część doliczona do czynszu. W 2016 grudniu postanowiłem opuścić mieszkanie i wystąpiłem do spółdzielni o rozliczenie. Ku mojemu zdziwieniu spółdzielnia informuje mnie iż przez 16 lat płaciłem w czynszu tylko odsetki !! A odsetki nie są liczone do zwrotu wkładu mieszkaniowego. Jakie są szanse odzyskania moich pieniędzy?

Pytanie 1132
Dodano: 16 stycznia 2017

W uchwale Walne Zgromadzenie Członków SM Szobiszowice jest zapis:"
"Przeznaczyć uzyskaną przez Spółdzielnię nadwyżkę bilansową w kwocie netto 55 620.68zł obejmującą pożytki z własnej działalności gospodarczej na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni do dnia 31.08.2015r."
Zarząd powołując się na zapisy jednego regulaminów przeznaczył ww. pożytki wyłącznie na lokale mieszkalne członków Spółdzielni (wł. odrębna i spółdzielcze tytuł.) pomijając członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do garażu. Czy miał do tego prawo?
Moim zdaniem zarówno uchwała WZM jak i art. 5 ust. 2 UoSM używając zapisu "związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków" zobowiązuje Zarząd do podziału na wszystkich członków posiadających wł. odrębną i spółdzielczy tytuł do lokalu niezależnie od tego czy jest lokal mieszkalny czy niemieszkalny.