4 II

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium dla Głównych Księgowych oraz kadry finansowo-księgowej Spółdzielni Mieszkaniowych, które odbędzie się 4 lutego 2015 roku w Warszawie ul. Czackiego 3/5 o godzinie 11.00.

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej za rok 2014

Tematyka seminarium obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych spółdzielni – podstawowe zasady i prezentacja niektórych zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniu finansowym.
  • Pojęcie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w świetle aktualnego orzecznictwa Sądów Administracyjnych.
  • Amortyzacja lokali mieszkalnych i użytkowych (art. 16 ustawy o podatku CIT).
  • Zasady dokonywania odpisów na fundusz remontowy od zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych w korespondencji z art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i art. 16 ustawy o podatku CIT.
  • Zasady dokonywania rozliczeń pożytków z nieruchomości i pożytków spółdzielni zgodnie z art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  • Opodatkowanie pożytków z nieruchomości, pożytków spółdzielni, umów najmu, oraz pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych spółdzielni mieszkaniowej.

Koszt uczestnictwa 390 zł od osoby.

pobierz zgłoszenie

W sprzedaży skrypty dotyczące

polityki rachunkowości, nowelizacji ustawy o podatku VAT i CIT wg stanu na dzień 1 stycznia 2013

zobacz więcej

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 05 lutego 2015
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1030
Dodano: 05 lutego 2015

Jak prawidłowo zaksięgować odsetki naliczone i odsetki zapłacone przez lokatorów. Proszę podać konta z opisem.

Pytanie 1032
Dodano: 05 lutego 2015

Dziesięć lat temu spółdzielnia sprzedała zadłużone mieszkanie i z kwoty tej zaspokoiła swoje roszczenia. Pozostałą po tej operacji sumę (kilkadziesiąt tysięcy zł) lokowała na oprocentowanej lokacie czekając na zgłoszenie się osób uprawnionych do jej otrzymania. Od odsetek systematycznie odprowadzała podatek w imieniu byłej właścicielki mieszkania. W roku bieżącym mija 10 lat i roszczenia do zabezpieczonej kwoty przestaną być możliwe. Czy będzie opodatkowana podatkiem dochodowym kwota którą Spółdzielnia "przewłaszczy" na swój rachunek? Zaznaczam, że pieniądze te będą przeznaczone na działalność statutową.

Pytanie 1029
Dodano: 05 lutego 2015

Budynek jest w odległości 50-100 m od węzła cieplnego a jest on własnością PEC. Rury od węzła do budynku są też ich własnością. PEC planuje zmodernizować węzeł i w/w rury. Żąda abyśmy w tym partycypowali (należymy do spółdzielni). Czy mamy obowiązek uczestniczyć w kosztach tej modernizacji?