Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej za rok 2014

W dniu 4 lutego 2015 odbyło się szkolenie dotyczące sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2014, nadal można zakupić materiały szkoleniowe.

Cena za komplet: 123 zł (z VAT).
Zgłoszenia prosimy wysyłać e-mailem na adres:

W sprzedaży skrypty dotyczące

polityki rachunkowości, nowelizacji ustawy o podatku VAT i CIT wg stanu na dzień 1 stycznia 2013

zobacz więcej

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 29 czerwca 2016
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1116
Dodano: 29 czerwca 2016

Jak skorygować poważne błędy księgowe które zaburzają rzetelność i jasność sprawozdania? Błędy dotyczą nieprawidłowego księgowania kosztów GZM spółdzielni, w wyniku czego wykazana była strata, a w rzeczywistości -wystąpił zysk. Czy można odpisać w skutki błędów lat ubiegłych? Czy nadwyżka przychodów nad kosztami musi być wykazana w bilansie spółdzielni w pozycji Rozliczenia międzyokresowe przychodów, czy może pozostać na koncie 860 wynik finansowy, a w bilansie w pozycji VIII zysk netto?

Pytanie 1114
Dodano: 29 czerwca 2016

Właściciel mieszkania zarejestrował działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu " wynajem krótkoterminowy" . W związku z powyższym prosi aby wystawiać mu FV na opłaty jakie ponosi za mieszkanie. Fv ma być wystawiona na inny adres niż zarejestrowana działalność. Moje pytanie:
- czy osobie , która we własnym mieszkaniu ma zarejestrowaną działalność gospodarczą Spółdzielnia może wystawić na prośbę zainteresowanej osoby FV?
- czy osobie , która we własnym mieszkaniu ma zarejestrowaną działalność gospodarczą Spółdzielnia może wystawić fv ale na inny adres niż zarejestrowana jest działalność?
Uważam, że w obydwu przypadkach spółdzielnia może dać informację o wysokości opłat za dany l.m a nie FV.

Pytanie 1113
Dodano: 29 czerwca 2016

Mieszkańcy naszego budynku podjęli uchwałę o podziale spółdzielni mieszkaniowej i utworzeniu nowej jednobudynkowej spółdzielni mieszkaniowej. W rozmowach na temat podziału składników majątkowych oraz praw i zobowiązań Zarząd obecnej spółdzielni twierdzi, że podziałowi podlegają tyko lokale użytkowe, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, oraz środki finansowe zgromadzone na funduszu udziałowym, wkładów budowlanych i remontowym. Natomiast nie są uwzględniane do podziału niezabudowane działki gruntowe ( 8 sztuk). Proszę o odpowiedź jaki majątek spółdzielni podlega podziałowi przy podziale i z czego to wynika?