Uwaga

Wprowadziliśmy do sprzedaży skrypty dotyczące

polityki rachunkowości, nowelizacji ustawy o podatku VAT i CIT wg stanu na dzień 1 stycznia 2013

Koszt zestawu 180 zł brutto.

Istnieje także możliwość poszczególnych skryptów osobno:

  • Skrypt podatku od towarów i usług obowiązujący spółdzielnie mieszkaniowe od 1 stycznia 2013 roku, w cenie 100 zł
  • Dokumentacja zasad ( polityki) rachunkowości, w cenie 50 zł
  • Podatek dochodowy od osób prawych w 2013 roku w Spółdzielniach Mieszkaniowych Związany z zmianą ustawą o podatku od towarów i usług, w cenie 30 zł

Zgłoszenia prosimy wysyłać e-mailem na adres:

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 13 lipca 2014
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1020
Dodano: 13 lipca 2014

Czy osoba która pełniła funkcję członka rady nadzorczej przez 2 kadencje może jeszcze kiedykolwiek pełnić taką funkcję? Jeżeli tak to po jakim terminie można się ubiegać o członkostwo w radzie

Pytanie 1014
Dodano: 13 lipca 2014

W związku z różnymi interpretacjami i rozwiązaniami przyjętymi w spółdzielniach mieszkaniowych proszę o informację, czy mój tok myślenia jest prawidłowy, że w wyniku finansowym (zysk,strata) należy generalnie uwzględnić wszystkie zapisy kont 751 - pozostałe k-ty finansowe, 750-pozostałe przychody finansowe, 769- pozostałe k-ty operacyjne, 760- pozostałe przychody operacyjne również te dotyczące lokali mieszkalnych, które zgodnie z updop mogą być zwolnione z podatku dochodowego np: odsetki za zwłokę w opłatach czynszowych lok. mieszkalnych, k-ty sądowe i komornicze lok. mieszkalnych, odpis aktualizujący należności lok. mieszk., odszkodowania od Gminy za brak lokali socjalnych, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, zwrot kosztów sądowych itp. i w związku z tym stanowią one k-ty i przychody spółdzielni rozliczane według zasad ogólnych regulujących podział nadwyżki i sposób pokrywania straty.
Jednocześnie zgodnie z powyższym nie stanowią one kosztów i przychodów nieruchomości rozliczanych zgodnie z art.6 ust.1 usm czyli bezwynikowo (różnica zwiększa koszty lub przychody nieruchomości w roku następnym i wpływa na wysokość opłaty eksploatacyjnej).

Pytanie 1022
Dodano: 13 lipca 2014

W naszej Spółdzielni 1 budynek na podstawie Uchwały właścicieli lokali mieszkalnych utworzyli Wspólnotę Mieszkaniową na podstawie art.24.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych .Moje pytanie jest takie czy musi być spisany akt notarialny między Spółdzielnią a Wspólnotą w księdze wieczystej tego budynku niema zapisu o Zarządcy budynku?