Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej za rok 2014

W dniu 4 lutego 2015 odbyło się szkolenie dotyczące sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2014, nadal można zakupić materiały szkoleniowe.

Cena za komplet: 123 zł (z VAT).
Zgłoszenia prosimy wysyłać e-mailem na adres:

W sprzedaży skrypty dotyczące

polityki rachunkowości, nowelizacji ustawy o podatku VAT i CIT wg stanu na dzień 1 stycznia 2013

zobacz więcej

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 15 września 2015
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1069
Dodano: 15 września 2015

S-nia otrzymała nieodpłatnie w 1998r kotłownię przekazaną spółdzielni przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Zostało to zaksięgowane w sposób następujący
WN - środki trwałe; Ma - Fundusz zasobowy.
Umorzenie księgowane jest następująco:
WN - fundusz zasobowy, Ma - umorzenia środków trwałych.
Proszę o odpowiedź czy księgowanie jest prawidłowe.

Pytanie 1073
Dodano: 15 września 2015

Do lokalu mieszkalnego (spółdz.własn.), który nabyłam przypisany był schowek znajdujący się na półpiętrze i będący własnością S-ni, która pobierała za jego najem opłatę. Poprzednia właścicielka lokalu przy formalnościach związanych ze zbyciem lokalu została poinformowana, że ma ten schowek ma zdać do S-ni, co uczyniła. Natomiast w zaświadczeniu S-nia potwierdziła, że do lokalu przynależy schowek, który jest własnością S-ni, lecz nie zastrzegła, że podlega on zwrotowi w przypadku zbycia lokalu mieszk. W związku z powyższym wystąpiłam do S-ni z wnioskiem o możliwość kontynuacji najmu tego pomieszczenia i zawarcie ze mną umowy w tym zakresie. Administracja S-ni poinformowała mnie, że podlega on losowaniu, zgodnie z regulaminem S-ni. Pomimo wielokrotnych prośbach administracja nie udostępniła mi w/w regulaminu, w związku z czym wystąpiłam z pisemnym wnioskiem. Okazało się, że jest uchwała Rady Nadzorczej, która określa wyłącznie sposób użytkowania odzyskanych schowków po likwidacji zsypów.
Natomiast regulamin w sprawie losowania, na który powołuje się administracja został sporządzony przez Radę Nieruchomości, która nie ma takich kompetencji, co wynika z regulaminu Rady Nieruchomości, ponadto brak jest podstawy prawnej itp. Administracja twierdzi, że stanowi on załącznik do uchwały Rady Nadzorczej, natomiast w uchwale Rady nie ma żadnego zapisu, że zasady w sprawie zasad przeznaczenia lub najmu pomieszczeń gospodarczych określa załącznik Nr ... pt., również regulamin o którym mowa nie został ani zatwierdzony ani uchwalony przez radę Nadzorczą. W związku z tym wystąpiłam do Zarządu w/w sprawie podając mu wszelkie swoje zastrzeżenia i powołując się na przepisy prawa spółdzielczego i statutu. Pomimo to administracja rozpoczęła procedurę, a Zarząd dopiero po moim 3 piśmie (wniosku) odpowiedział bardzo ogólnie i odmownie. W piśmie Zarządu nie mam informacji, że od tej decyzji mogę się odwołać do rady Nadzorczej. Czy takie postępowanie Zarządu jest słuszne i czy mam prawo odwołania się do Rady Nadzorczej i ewentualnie do sądu w przypadku negatywnej decyzji rady. Czy Zarząd nie powinien wstrzymać procedury związanej z najmem tego schowku do czasu całkowitego rozstrzygnięcia sprawy?

Pytanie 1070
Dodano: 15 września 2015

Czy Zarządca Nieruchomości może być członkiem Rady Nadzorczej w swojej Spółdzielni?