Uwaga

Wprowadziliśmy do sprzedaży skrypty dotyczące

polityki rachunkowości, nowelizacji ustawy o podatku VAT i CIT wg stanu na dzień 1 stycznia 2013

Koszt zestawu 180 zł brutto.

Istnieje także możliwość poszczególnych skryptów osobno:

  • Skrypt podatku od towarów i usług obowiązujący spółdzielnie mieszkaniowe od 1 stycznia 2013 roku, w cenie 100 zł
  • Dokumentacja zasad ( polityki) rachunkowości, w cenie 50 zł
  • Podatek dochodowy od osób prawych w 2013 roku w Spółdzielniach Mieszkaniowych Związany z zmianą ustawą o podatku od towarów i usług, w cenie 30 zł

Zgłoszenia prosimy wysyłać e-mailem na adres:

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 12 stycznia 2014
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 999
Dodano: 12 stycznia 2014

Czy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może zaciągnąć kredyt na ocieplenie budynków bez zgody lokatorów? Prezes naszej Spółdzielni twierdzi, że nie potrzebuje zgody pisemnej od lokatorów na zaciągnięcie kredytu, który wszyscy będą musieli spłacać 15 lat.

Pytanie 1003
Dodano: 12 stycznia 2014

Od 2007 roku spółdzielnia źle naliczała mi opłatę za windę- miesięcznie nadpłacałam 20 zł. Otrzymałam pismo w którym przyznali się do pomyłki i udzielili bonifikaty ( tak to nazwali). Czy mogę wystąpić o zwrot od 2007 roku i czy nalezą mi się odsetki? Wiem że na należności cykliczne okres przedawnienia to 3 lata. Jednak to jest pomyłka, czuję się oszukana i chciałabym otrzymać zwrot tej kwoty. Jakimi przepisami mogę się wesprzeć?

Pytanie 1001
Dodano: 12 stycznia 2014

Spółdzielnia posiada miejsca postojowe na terenie dwóch budynków. Czy przychody mogą być potraktowane jako pożytki tych budynków czy jako przychody z działalności gospodarczej i rozliczone wg pow. na wszystkie budynki?