Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej za rok 2014

W dniu 4 lutego 2015 odbyło się szkolenie dotyczące sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2014, nadal można zakupić materiały szkoleniowe.

Cena za komplet: 123 zł (z VAT).
Zgłoszenia prosimy wysyłać e-mailem na adres:

W sprzedaży skrypty dotyczące

polityki rachunkowości, nowelizacji ustawy o podatku VAT i CIT wg stanu na dzień 1 stycznia 2013

zobacz więcej

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 04 kwietnia 2016
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1106
Dodano: 04 kwietnia 2016

Ad. pełnomocnictwo na WZCz - w kontekście odpowiedzi na pytanie 1009 na str.9.
Prawo spółdzielcze (art. 36, § 3) dopuszcza możliwość uczestnictwa w Walnym przez pełnomocnika pod warunkiem, że przepis szczególny ustawy lub statut spółdzielni nie stanowi inaczej. Jednocześnie prawo spółdzielcze formułuje szczegółowe wymogi (tj. forma pisemna pełnomocnictwa, dołączenie do protokołu z Walnego, pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka). W związku z tym, konkretnie z jakiego zapisu prawa spółdzielczego wynika odpowiedź firmy - udzielona na pytanie 1009 na str 9 dodane 21 czerwca 2014?
Cyt. (.) "Pełnomocnictwo to, nawet poświadczone przez notariusza, nie daje pełnomocnikowi prawa do głosowania nad jakimikolwiek uchwałami Walnego Zgromadzenia. Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy "Prawo Spółdzielcze".

Pytanie 1108
Dodano: 04 kwietnia 2016

Powstała nadwyżka finansowa na opłacie eksploatacyjnej. Według Rady Nadzorczej może być przeksięgowana na zasilenie funduszu remontowego. Jeśli tak to czy można przeznaczyć nadwyżkę na zasilenie funduszu remontowego tylko bloków które zostały ujęte w planie remontowym do termomodernizacji?
W mojej ocenie ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. art.6 mówi że różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielnia zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki.

Pytanie 1105
Dodano: 04 kwietnia 2016

Spółdzielnia dysponuje w Stargardzie jednym budynkiem, gdzie większość lokali jest wyodrębniona. Właściciele chcą założyć wspólnotę, w związku z tym proszę o informację, w jaki sposób spółdzielnia rozliczy się księgowo z powstającą wspólnotą?