Uwaga

Wprowadziliśmy do sprzedaży skrypty dotyczące

polityki rachunkowości, nowelizacji ustawy o podatku VAT i CIT wg stanu na dzień 1 stycznia 2013

Koszt zestawu 180 zł brutto.

Istnieje także możliwość poszczególnych skryptów osobno:

  • Skrypt podatku od towarów i usług obowiązujący spółdzielnie mieszkaniowe od 1 stycznia 2013 roku, w cenie 100 zł
  • Dokumentacja zasad ( polityki) rachunkowości, w cenie 50 zł
  • Podatek dochodowy od osób prawych w 2013 roku w Spółdzielniach Mieszkaniowych Związany z zmianą ustawą o podatku od towarów i usług, w cenie 30 zł

Zgłoszenia prosimy wysyłać e-mailem na adres:

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 13 lipca 2014
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1019
Dodano: 13 lipca 2014

Uzupełnienie do pytania 1009
Na mocy art. 36 par.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarządy Sp-ni interpretują, że członek Sp-ni udzielający pełnomocnictwa to pełnomocnik przejmuje wszystkie prawa tego członka wraz z głosowaniem nad uchwałami walnego zgromadzenia, czy tak może być, jeśli nie to czym można argumentować?

Pytanie 1016
Dodano: 13 lipca 2014

Jestem członkiem RN, Spółdzielnia nie prowadzi działalności gospodarczej i osiągnęła w 2013r. nadwyżkę (ok.16.000,00 zł) przychodów nad kosztami na GZM. Księgowa nie ujęła tej nadwyżki w RZiS w poz. zmiana stanu produktu.
Kazałam jej poprawić. Moim zdaniem nadwyżka powinna być ujęta w planie gospodarczym na następny rok, z którego wynika kalkulacja stawki eksploatacyjnej. Zażądałam zrobienia takiego planu, ale Zarząd skorygował plan funduszu remontowego i przesunął z niego koszt nadzoru inwestorskiego (planowany remont budynku) do pokrycia z opłat eksploatacyjnych (zysku na GZM). Moim zdaniem jest to niezgodne z ust. o spółdz. mieszkaniowych. W związku z planowanym remontem zwiększona została stawka na fundusz remontowy, a to co mieszkańcy nadpłacili na eksploatację powinno im być zwrócone (w kalkulacji stawki eksploatacyjnej na rok następny).

Pytanie 1023
Dodano: 13 lipca 2014

Praktykowane było od kilku lat uchwalanie rocznego wynagrodzenia dla Zarządu przez RN.
W tym roku do czasu WZ Rada nadzorcza nie podjęła uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Zarządu na rok 2014 (m.in. z powodu nowego składu w którym jest poprzedni członek Zarządu oraz z powodu wpisania zwiększonego wynagrodzenia do planu finansowego).
Walne które odbyło się 24 czerwca nie zaakceptowało planu gospodarczego na rok 2014. Wnioskiem Walnego odbędzie się Nadzwyczajne Walne do 15 października w sprawie planu gospodarczego na rok 2014 i 2015.
Czy w związku z tym nie możemy wykonywać żadnych ruchów np. remontowych, wypłaty wynagrodzenia dla Zarządu, administratora i gospodarza?