Uwaga

Wprowadziliśmy do sprzedaży skrypty dotyczące

polityki rachunkowości, nowelizacji ustawy o podatku VAT i CIT wg stanu na dzień 1 stycznia 2013

Koszt zestawu 180 zł brutto.

Istnieje także możliwość poszczególnych skryptów osobno:

  • Skrypt podatku od towarów i usług obowiązujący spółdzielnie mieszkaniowe od 1 stycznia 2013 roku, w cenie 100 zł
  • Dokumentacja zasad ( polityki) rachunkowości, w cenie 50 zł
  • Podatek dochodowy od osób prawych w 2013 roku w Spółdzielniach Mieszkaniowych Związany z zmianą ustawą o podatku od towarów i usług, w cenie 30 zł

Zgłoszenia prosimy wysyłać e-mailem na adres:

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 13 lipca 2014
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1021
Dodano: 13 lipca 2014

Na Walnym Zgromadzeniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła że 109 członków sp-ni ( z 240) zostało poinformowane o WZ zbyt późno. Mam pytanie czy uchwały podjęte przez WZ mają w tej sytuacji moc wiążąca. Jedna z uchwał dotyczy zmiany statutu. Czy nie rodzi to zagrożenia dla ważności zmian dokonanych w statucie?

Pytanie 1022
Dodano: 13 lipca 2014

W naszej Spółdzielni 1 budynek na podstawie Uchwały właścicieli lokali mieszkalnych utworzyli Wspólnotę Mieszkaniową na podstawie art.24.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych .Moje pytanie jest takie czy musi być spisany akt notarialny między Spółdzielnią a Wspólnotą w księdze wieczystej tego budynku niema zapisu o Zarządcy budynku?

Pytanie 1018
Dodano: 13 lipca 2014

Posiadam nieruchomość w postaci lokalu mieszkalnego ( art. 46. § 1. K.c ) w nieruchomości, w której zarząd sprawuje spółdzielnia na zasadach opisanych w art. 27. ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nie jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej.
Czy w odniesieniu do art.1 ust. 5 [cyt:] ,, Spółdzielnia może zarządzać (...) tej nieruchomości", spółdzielnia mieszkaniowa świadcząc usługę zarządzania również na moją rzecz, a w szczególności dostarczając ,,media" ( towary i usługi ) do mojej nieruchomości nie jest zobowiązana o wcześniejsze zawarcie ze mną umowy? Umowy takiej nie posiadam.