Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej za rok 2014

W dniu 4 lutego 2015 odbyło się szkolenie dotyczące sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2014, nadal można zakupić materiały szkoleniowe.

Cena za komplet: 123 zł (z VAT).
Zgłoszenia prosimy wysyłać e-mailem na adres:

W sprzedaży skrypty dotyczące

polityki rachunkowości, nowelizacji ustawy o podatku VAT i CIT wg stanu na dzień 1 stycznia 2013

zobacz więcej

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 10 marca 2017
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1140
Dodano: 10 marca 2017

Spółdzielnia w wyniku ogłoszonego przetargu na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu użytkowego, ustanowiła i przeniosła w odrębną własność lokal użytkowy. Lokal stanowił własność Spółdzielni, w przeszłości był wynajmowany i zaewidencjonowany na funduszu zasobów mieszkaniowych.
W wyniku przetargu uzyskano wartość 263 000 zł.
Wartość rynkowa: 262 000,00 zł
Wartość księgowa: 123 950,19 zł
Umorzenie: 39 973,88 zł
Wartość netto: 88 976,31 zł
Spółdzielnia rozliczyła w/w lokal dokonując waloryzacji w kwocie 178 023,69 zł i i przenosząc wartość lokalu i umorzenia na wkład budowlany, a następnie wyksięgowała wartość środka i wkładu. Środki wpłacone przeniosła na fundusz zasobowy Spółdzielni - środki wolne.
Pytanie: czy ewidencja jest poprawna, oraz czy powstaje dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jeżeli tak, to od jakiej kwoty?

Pytanie 1137
Dodano: 10 marca 2017

W 2015 roku dokonano odpisów umorzeniowych środka trwałego w ciężar funduszu. A prawidłowo powinno iść w koszty "4". Czy mogę zrobić korektę na fundusze w bieżącym roku.
Umorzenie księgowane jest następująco:
WN - fundusz zasobowy, Ma - umorzenia środków trwałych.

Pytanie 1141
Dodano: 10 marca 2017

Proszę o pomoc w zaksięgowaniu operacji : spółdzielnia ma utworzony fundusz odtworzeniowy kotłowni konto 842 z dużą kwotą , w tym roku dokonaliśmy modernizacji komina jak zaksięgować taką operację ,chcielibyśmy dodać wartość modernizacji do środka trwałego i amortyzować.
Moje księgowanie było by takie:
wn 010/ 200 wystawca faktury
amortyzowała bym miesięcznie
ale jak zdjąć z 842?