4 II

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium dla Głównych Księgowych oraz kadry finansowo-księgowej Spółdzielni Mieszkaniowych, które odbędzie się 4 lutego 2015 roku w Warszawie ul. Czackiego 3/5 o godzinie 11.00.

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej za rok 2014

Tematyka seminarium obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych spółdzielni – podstawowe zasady i prezentacja niektórych zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniu finansowym.
  • Pojęcie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w świetle aktualnego orzecznictwa Sądów Administracyjnych.
  • Amortyzacja lokali mieszkalnych i użytkowych (art. 16 ustawy o podatku CIT).
  • Zasady dokonywania odpisów na fundusz remontowy od zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych w korespondencji z art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i art. 16 ustawy o podatku CIT.
  • Zasady dokonywania rozliczeń pożytków z nieruchomości i pożytków spółdzielni zgodnie z art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  • Opodatkowanie pożytków z nieruchomości, pożytków spółdzielni, umów najmu, oraz pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych spółdzielni mieszkaniowej.

Koszt uczestnictwa 390 zł od osoby.

pobierz zgłoszenie

W sprzedaży skrypty dotyczące

polityki rachunkowości, nowelizacji ustawy o podatku VAT i CIT wg stanu na dzień 1 stycznia 2013

zobacz więcej

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 13 lipca 2014
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1021
Dodano: 13 lipca 2014

Na Walnym Zgromadzeniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła że 109 członków sp-ni ( z 240) zostało poinformowane o WZ zbyt późno. Mam pytanie czy uchwały podjęte przez WZ mają w tej sytuacji moc wiążąca. Jedna z uchwał dotyczy zmiany statutu. Czy nie rodzi to zagrożenia dla ważności zmian dokonanych w statucie?

Pytanie 1015
Dodano: 13 lipca 2014

1.Czy Sp-ni mieszkaniowa może wykorzystywać środki finansowe z fun. remontowego na budowę placu p.pożarowego?
2. Czy Sp-nia ma prawo samodzielnie dysponować gruntem, jeśli jest tylko współwłaścicielem i zmieniać jego sposób użytkowania np. z terenów zielonych na plac p.poż.?

Pytanie 1017
Dodano: 13 lipca 2014

Czy jest to działalność konkurencyjna ze strony Prezesa Spółdzielni?
W Statucie Spółdzielni jest zapisane:
Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
1) obsługa nieruchomości na własny rachunek,
2) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
4) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
5) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
6) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem,
7) działalność szkoleniowa
Natomiast Prezes spółdzielni jest Prezesem firmy która na stronie internetowej ma zapisane:
Firma zajmuje się kompleksową obsługą nieruchomości. W ramach naszej działalności oferujemy:
1. audyty energetyczne,
2. inżynierię finansową procesu termomodernizacji,
3. inwestorstwo zastępcze,
4. nadzór inwestycyjny,
5. realizację robót budowlanych,
6. zarządzanie nieruchomościami.