Uwaga

Wprowadziliśmy do sprzedaży skrypty dotyczące

polityki rachunkowości, nowelizacji ustawy o podatku VAT i CIT wg stanu na dzień 1 stycznia 2013

Koszt zestawu 180 zł brutto.

Istnieje także możliwość poszczególnych skryptów osobno:

  • Skrypt podatku od towarów i usług obowiązujący spółdzielnie mieszkaniowe od 1 stycznia 2013 roku, w cenie 100 zł
  • Dokumentacja zasad ( polityki) rachunkowości, w cenie 50 zł
  • Podatek dochodowy od osób prawych w 2013 roku w Spółdzielniach Mieszkaniowych Związany z zmianą ustawą o podatku od towarów i usług, w cenie 30 zł

Zgłoszenia prosimy wysyłać e-mailem na adres:

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 13 lipca 2014
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1017
Dodano: 13 lipca 2014

Czy jest to działalność konkurencyjna ze strony Prezesa Spółdzielni?
W Statucie Spółdzielni jest zapisane:
Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
1) obsługa nieruchomości na własny rachunek,
2) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
4) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
5) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
6) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem,
7) działalność szkoleniowa
Natomiast Prezes spółdzielni jest Prezesem firmy która na stronie internetowej ma zapisane:
Firma zajmuje się kompleksową obsługą nieruchomości. W ramach naszej działalności oferujemy:
1. audyty energetyczne,
2. inżynierię finansową procesu termomodernizacji,
3. inwestorstwo zastępcze,
4. nadzór inwestycyjny,
5. realizację robót budowlanych,
6. zarządzanie nieruchomościami.

Pytanie 1019
Dodano: 13 lipca 2014

Uzupełnienie do pytania 1009
Na mocy art. 36 par.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarządy Sp-ni interpretują, że członek Sp-ni udzielający pełnomocnictwa to pełnomocnik przejmuje wszystkie prawa tego członka wraz z głosowaniem nad uchwałami walnego zgromadzenia, czy tak może być, jeśli nie to czym można argumentować?

Pytanie 1022
Dodano: 13 lipca 2014

W naszej Spółdzielni 1 budynek na podstawie Uchwały właścicieli lokali mieszkalnych utworzyli Wspólnotę Mieszkaniową na podstawie art.24.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych .Moje pytanie jest takie czy musi być spisany akt notarialny między Spółdzielnią a Wspólnotą w księdze wieczystej tego budynku niema zapisu o Zarządcy budynku?