Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej za rok 2014

W dniu 4 lutego 2015 odbyło się szkolenie dotyczące sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2014, nadal można zakupić materiały szkoleniowe.

Cena za komplet: 123 zł (z VAT).
Zgłoszenia prosimy wysyłać e-mailem na adres:

W sprzedaży skrypty dotyczące

polityki rachunkowości, nowelizacji ustawy o podatku VAT i CIT wg stanu na dzień 1 stycznia 2013

zobacz więcej

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 29 czerwca 2016
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1122
Dodano: 29 czerwca 2016

Dzień dobry, w związku z tym że w budynku spółdzielni powstała wspólnota składająca się z 15 lokali mieszkalnych i 10 lokali użytkowych, w naszym posiadaniu pozostało 8 lokali spółdzielczych i 2 lokale użytkowe, proszę Pana o informację na temat ewentualnych rozliczeń między Wspólnotą a Spółdzielnią. Nowy Zarządca, którego wspólnota wybrała będzie obciążał nas zbiorczą fakturą za lokale spółdzielcze, proszę o informację jak powinna wyglądać ewidencja księgowa, rozumiemy że nie będziemy prowadzić pozostałych u nas lokali mieszkalnych na koncie 204 (czynsz) lecz na koncie innym rozrachunkowym. Generalnie mamy pytanie jak winna być prowadzona w tej chwili ewidencja księgowa pozostałych w spółdzielni lokali spółdzielczych własnościowych.

Pytanie 1121
Dodano: 29 czerwca 2016

Podział kosztów ogólnego zarządu na jeden metr kwadratowy jest jednakowy dla wszystkich osiedli.
Spółdzielnia posiada trzy osiedla o różnych kosztach. Do pierwszego osiedla ciepło dostarczane jest z zewnątrz. Drugie posiada własną kotłownię do centralnego ogrzewania. Trzecie posiada własną kotłownię do centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody. Każde ma inne koszty i oddzielnie są rozliczane.
Czy podział kosztów ogólnego zarządu równie powinien być zróżnicowany?

Pytanie 1116
Dodano: 29 czerwca 2016

Jak skorygować poważne błędy księgowe które zaburzają rzetelność i jasność sprawozdania? Błędy dotyczą nieprawidłowego księgowania kosztów GZM spółdzielni, w wyniku czego wykazana była strata, a w rzeczywistości -wystąpił zysk. Czy można odpisać w skutki błędów lat ubiegłych? Czy nadwyżka przychodów nad kosztami musi być wykazana w bilansie spółdzielni w pozycji Rozliczenia międzyokresowe przychodów, czy może pozostać na koncie 860 wynik finansowy, a w bilansie w pozycji VIII zysk netto?