Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej za rok 2014

W dniu 4 lutego 2015 odbyło się szkolenie dotyczące sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2014, nadal można zakupić materiały szkoleniowe.

Cena za komplet: 123 zł (z VAT).
Zgłoszenia prosimy wysyłać e-mailem na adres:

W sprzedaży skrypty dotyczące

polityki rachunkowości, nowelizacji ustawy o podatku VAT i CIT wg stanu na dzień 1 stycznia 2013

zobacz więcej

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 29 czerwca 2016
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1122
Dodano: 29 czerwca 2016

Dzień dobry, w związku z tym że w budynku spółdzielni powstała wspólnota składająca się z 15 lokali mieszkalnych i 10 lokali użytkowych, w naszym posiadaniu pozostało 8 lokali spółdzielczych i 2 lokale użytkowe, proszę Pana o informację na temat ewentualnych rozliczeń między Wspólnotą a Spółdzielnią. Nowy Zarządca, którego wspólnota wybrała będzie obciążał nas zbiorczą fakturą za lokale spółdzielcze, proszę o informację jak powinna wyglądać ewidencja księgowa, rozumiemy że nie będziemy prowadzić pozostałych u nas lokali mieszkalnych na koncie 204 (czynsz) lecz na koncie innym rozrachunkowym. Generalnie mamy pytanie jak winna być prowadzona w tej chwili ewidencja księgowa pozostałych w spółdzielni lokali spółdzielczych własnościowych.

Pytanie 1119
Dodano: 29 czerwca 2016

Do otrzymania jakich dokumentów uprawniona jest Rada Nadzorcza Spółdzielni? Zarząd i radca prawny mojej Spółdzielni twierdzi, że członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do otrzymania sprawozdań oraz wyjaśnień, a nadto dokumentów takich jak każdy członek Spółdzielni (kopie faktur, umów). Nie może natomiast otrzymać list płac, deklaracji ZUS, zestawień itp.
Krajowa Rada Spółdzielcza uważa, że każdy członek RN ma prawo otrzymać wszystkie dokumenty niezbędne do kontroli, a nawet przeglądać zapisy komputerowe.

Pytanie 1121
Dodano: 29 czerwca 2016

Podział kosztów ogólnego zarządu na jeden metr kwadratowy jest jednakowy dla wszystkich osiedli.
Spółdzielnia posiada trzy osiedla o różnych kosztach. Do pierwszego osiedla ciepło dostarczane jest z zewnątrz. Drugie posiada własną kotłownię do centralnego ogrzewania. Trzecie posiada własną kotłownię do centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody. Każde ma inne koszty i oddzielnie są rozliczane.
Czy podział kosztów ogólnego zarządu równie powinien być zróżnicowany?